Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Linki

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
http://www.gios.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Instytut Ochrony Przyrody PAN
http://www.iop.krakow.pl/

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
http://www.gdos.gov.pl/

European Commission – Environment - Nature & Biodiversity
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

Eionet - Reference Portal for Article 17 of the Habitats Directive
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal

Ustawa o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220

Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:PL:HTML

Konwencja o różnorodności biologicznej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021841532

Raporty dla Komisji Europejskiej 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/