Logo graficzne - powrót do strony głównej

Linki

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
http://www.gios.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Instytut Ochrony Przyrody PAN
http://www.iop.krakow.pl/

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
http://www.gdos.gov.pl/

European Commission – Environment - Nature & Biodiversity
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

Eionet - Reference Portal for Article 17 of the Habitats Directive
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal

Ustawa o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220

Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:PL:HTML

Konwencja o różnorodności biologicznej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021841532

Raporty dla Komisji Europejskiej 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/