Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Cele monitoringu 2009-2011

Celem badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 było:

 • zbadanie i ocena stanu ochrony kolejnej grupy siedlisk przyrodniczych i gatunków, nie badanych w ramach prac realizowanych w latach 2006-2008;
 • opracowanie wniosków dotyczących ich ochrony;
 • przetestowanie metod badawczych;
 • opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla kolejnej grupy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków oraz wydanie ich drukiem
 • zdobycie dalszych doświadczeń organizacyjnych w stosunku do nowych gatunków i siedlisk przyrodniczych;