Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Zakres monitoringu w latach 2015-2018

Badania monitoringowe realizowane w latach 2015-2018 są kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2008, 2009-2011 i 2013-2014.

Większość gatunków i siedlisk przyrodniczych było już wcześniej monitorowanych. Są one monitorowane zgodnie z ustalonymi metodykami (PRZEWODNIKI METODYCZNE»), z uwzględnieniem późniejszych modyfikacji (ERRATY I MODYFIKACJE METODYK MONITORINGU»). Zgodnie z nimi badania monitoringowe są prowadzone na stanowiskach badawczych (powierzchniach monitoringowych). Na poszczególnych stanowiskach są badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków. Na stanowiskach są również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Dla nowych gatunków (dotyczy to 15 gatunków roślin), metodyka została wstępnie ustalona przed rozpoczęciem badań terenowych i zweryfikowana w ramach opracowania nowych metodyk.

Zakres monitoringu na lata 2015-2018 – gatunki roślin pdf 393KB

Zakres monitoringu na lata 2015-2018 - gatunki zwierząt pdf 797kB

Zakres monitoringu na lata 2016-2018 - siedliska pdf 281 kB

Uzyskane w wyniku badań dane terenowe są zapisywane w postaci formularzy sprawozdawczych dla stanowisk i obszarów Natura 2000.

Wyniki monitoringu 2015-2018