Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Zalecenia ochronne

Wyniki badań i doświadczenia zebrane w trakcie prac monitoringowych posłużyły do opracowania wytycznych odnośnie działań ochronnych dla gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach, gdzie wykazano ich niewłaściwy stan zachowania. Wytyczne mogą być wykorzystywane w bieżącej pracy przez podmioty odpowiedzialne za ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych (m.in. zarządzających obszarami Natura 2000, parkami narodowymi
i krajobrazowymi, wojewódzkich konserwatorów przyrody, pracowników Lasów Państwowych, pracowników Ministerstwa Środowiska i innych).

 

Badania monitoringowe w latach 2013-2014

Zalecenia ochronne dla typów siedlisk przyrodniczych pdf 658kB
Zalecenia ochronne dla gatunków roślin pdf 689kB
Zalecenia ochronne dla gatunków zwierząt pdf 835kB

Badania monitoringowe w latach 2009-2011

Zalecenia ochronne dla typów siedlisk przyrodniczych pdf 542kB
Zalecenia ochronne dla gatunków roślin pdf 499kB
Zalecenia ochronne dla gatunków zwierząt pdf 559kB

Badania monitoringowe w latach 2006-2008

Zalecenia ochronne dla typów siedlisk przyrodniczych pdf 460kB
Zalecenia ochronne dla gatunków roślin pdf 491kB
Zalecenia ochronne dla gatunków zwierząt pdf 460kB