Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu 2015-2018

WYNIKI MONITORINGU 2015-2017

Informacje ogólne

Rok 2015 rozpoczął nowy cykl badań monitoringowych zaplanowany na lata 2015-2018, w odróżnieniu od poprzednich lat, tym razem prowadzony  w ramach 3 odrębnych projektów (3 umów): monitoring siedlisk przyrodniczych, monitoring gatunków roślin i monitoring gatunków zwierząt.

Tak jak poprzednio, w cyklu tym wykonywane są powtórzenia badań na założonych wcześniej stanowiskach. Ponadto poszerzono zakres badań o nowe stanowiska i gatunki. Zwiększenie liczby stanowisk monitorowanych wcześniej gatunków ma na celu uzupełnienie informacji o nich. W tym celu: obejmowane są monitoringiem nowo odkryte stanowiska, dodawane są stanowiska z części kraju, gdzie wcześniej monitoring nie był prowadzony, a w niektórych przypadkach uzupełniana jest liczba stanowisk przez zastąpienie monitorowanych wcześniej, na których gatunek wyginął. W latach 2016 -2017 monitoring został również poszerzony o następne gatunki, nie wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – najrzadsze i najbardziej zagrożone na terenie Polski, zamieszczone w czerwonych księgach i na czerwonych listach.

Monitoring siedlisk przyrodniczych

W latach 2016-2017 monitoringiem objęto 50 typów siedlisk przyrodniczych na 2604 stanowiskach; 2203 w regionie kontynentalnym i 401 w regionie alpejskim. Z pośród nich prace monitoringowe prowadzone w bieżącym cyklu zakończono dla 41 typów siedlisk przyrodniczych, z następujących grup:

  • Siedliska morskie i nadmorskie (5 typów)
  • Siedliska wodne i nadwodne (9 typów)
  • Siedliska zaroślowe (5 typów)
  • Siedliska łąkowe i murawowe (6 typów)
  • Siedliska torfowiskowe i źródliskowe (4 typy)
  • Siedliska naskalne (5 typów)
  • Siedliska leśne (7 typów)

Wyniki dotyczące siedlisk, dla których prace ukończono zostały zaprezentowane w zakładce Szczegółowe wyniki dla siedlisk przyrodniczych.

Monitoring gatunków roślin

W latach 2015-2017 badaniami objęto 53 taksony roślin – 20 z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (mchy 3 taksony, 3 gatunki paproci, 14 gatunków roślin naczyniowych) oraz 33 gatunki rzadkich roślin naczyniowych, widłaków, mchów i porostów spoza załącznika. Łącznie monitoringiem objęto 439 stanowisk roślin. Monitoring 42 gatunków roślin został już ukończony.

Monitoring 9 taksonów roślin badanych w latach 2015 - 2017 nie został jeszcze zakończony.

Wyniki dotyczące gatunków roślin, dla których prace ukończono zostały zaprezentowane w zakładce Szczegółowe wyniki dla gatunków roślin.

Monitoring gatunków zwierząt

W latach 2015-2016 monitoringiem objęto 44 gatunki zwierząt . Dla 28 gatunków monitoring został zakończony, w tym dla: 5 gatunków chrząszczy 1 gatunku mięczaka, 16 gatunków ryb i minogów oraz 6  gatunków nietoperzy Łącznie, przebadano  1283 stanowisk w tym 688 objętych ochroną w sieci Natura 2000. Większość monitorowanych stanowisk była zlokalizowana w regionie biogeograficznym kontynentalnym (1149 stanowisk), w regionie alpejskim monitorowano 134 stanowiska. Wśród badanych stanowisk 597 było badanych powtórnie i 686 po raz pierwszy.

W sezonie 2017 prace monitoringowe objęły 35 gatunków zwierząt na 1910 stanowiskach, położonych na 168 obszarach Natura 2000. Wśród nich było 537 stanowisk badanych powtórnie i 1373 stanowisk badanych po raz pierwszy. Na stanowiskach monitoringowych płazów monitorowano wszystkie współwystępujące gatunki.

Wśród monitorowanych gatunków były 2 gatunki ważek, 1 gatunek skorupiaka, 4 gatunki chrząszczy, 7 gatunków motyli, 2 gatunki mięczaków, 2 gatunki ryb i minogów, 3 gatunki gadów, 13 gatunków płazów i 1 gatunek ssaka. W przypadku nadobnicy alpejskiej badania obejmowały jedynie ocenę stanu populacji. Prace monitoringowe (terenowe i koordynacyjne) wykonało 109 osób.

Dla 15 gatunków badania prowadzone w roku 2017 były kontynuacją badań z 2016 r. Były to: rak szlachetny, nadobnica alpejska, minóg rzeczny, gniewosz plamisty i 11 gatunków płazów.

W 2017 r. prace monitoringowe w obecnym cyklu monitoringowym (2015-2018) zakończono dla 24 gatunków zwierząt. Natomiast dla pozostałych 12 gatunków badania będą kontynuowane w 2018 roku.

Wyniki dotyczące gatunków zwierząt, dla których prace ukończono zostały zaprezentowane w zakładce Szczegółowe wyniki dla gatunków zwierząt.

 


 

Informacje o wynikach monitoringu kolejnych gatunków i typów siedlisk przyrodniczych będą sukcesywnie prezentowane w miarę ukończenia badań prowadzonych zgodnie z harmonogramem dostępnym w zakładce Zakres monitoringu w latach 2015-2018.