Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€“ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Szczegółowe wyniki monitoringu dla gatunków zwierząt

W ramach monitoringu gatunków zwierząt w latach 2006-2008 przeprowadzono obserwacje terenowe na 774 stanowiskach monitoringowych, z których część została zlokalizowana w 89 obszarach Natura 2000. Na 46 stanowiskach badania przeprowadzono dwukrotnie. Monitoringiem objęto 20 gatunków zwierząt, w tym 13 priorytetowych.

CHRZĄSZCZE

 1087  Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) pdf 1,15MB
 1084  Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) pdf 978kB
 4024  Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens) pdf 850kB
 4021  Konarek tajgowy (Phryganophilus ruficollis) pdf 1024kB

MOTYLE

 1078  Krasopani hera (Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria) pdf 879kB
 1065  Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) pdf 1,09MB
 9003 Sówka puszczykówka (Xylomoia strix) pdf 850kB

MIĘCZAKI

 1032 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) pdf 855kB

WAŻKI

 1037 Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) pdf 779kB

RYBY

 1163  Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) pdf 867kB
 4009 Strzebla błotna (Eupallasella (=Phoxinus) percnurus) pdf 989kB

PŁAZY

 1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) pdf 980kB

SSAKI

 4006  Kozica (Rupicapra rupicapra tatrica) pdf 829kB
 1354  Niedźwiedź (Ursus arctos) pdf 631kB
 1324  Nocek duży (Myotis myotis) pdf 1,04MB
 1361  Ryś (Lynx lynx) pdf 628kB
 2608 Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus) pdf 932kB
 4003 Świstak Marmota (marmota latirostris) pdf 977kB
 1352 Wilk (Canis lupus) pdf 671kB
 2647 Żubr (Bison bonasus) pdf 1,04MB