Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Wyniki monitoringu 2009-2011

Informacje ogólne

W latach 2009-2011 badaniami objęto 40 typów siedlisk przyrodniczych, 44 gatunki roślin (lub grupy gatunków: chrobotki, widłaki, torfowce) oraz 68 gatunków zwierząt.

Siedliska przyrodnicze

W ramach monitoringu gatunków zwierząt w latach 2009-2011 przeprowadzono badania terenowe na 2954 stanowiskach, z których część została zlokalizowana w obszarach Natura 2000. Na 7 stanowiskach badania przeprowadzono dwukrotnie. Monitoringiem objęto 68 gatunków zwierząt.

Gatunki roślin

W ramach monitoringu gatunków roślin w latach 2009-2011 przeprowadzono obserwacje terenowe na 495 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w 142 obszarach Natura 2000. Monitoringiem objęto 44 gatunki lub grupy gatunków (chrobotki, torfowce, widłaki) roślin, w tym 10 gatunków uznanych w Polsce za zagrożone, które nie zostały wymienione w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej.

Gatunki zwierząt

W ramach monitoringu gatunków zwierząt w latach 2009-2011 przeprowadzono badania terenowe na 2954 stanowiskach, z których część została zlokalizowana w obszarach Natura 2000. Na 7 stanowiskach badania przeprowadzono dwukrotnie. Monitoringiem objęto 68 gatunków zwierząt.

Zakres monitoringu w latach 2009-2011..

Należy podkreślić, że głównie na podstawie wyników monitoringu określany jest stan ochrony i jego parametry w skali regionu biogeograficznego (zgodnie z art. 17 Dyrektywy Siedliskowej). Stan ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, na jaki wskazują wyniki monitoringu 2009-2011, w oparciu o wyniki na badanych stanowiskach, jest więc w wielu przypadkach zbieżny z ocenami z ostatniego raportu do Komisji Europejskiej. Dla części siedlisk i gatunków występują jednak różnice.