Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Wyniki monitoringu 2015-2018

WYNIKI MONITORINGU 2015-2017

Rok 2015 rozpoczął nowy cykl badań monitoringowych zaplanowany na lata 2015-2018, w odróżnieniu od poprzednich lat, tym razem prowadzony  w ramach 3 odrębnych projektów (3 umów): monitoring siedlisk przyrodniczych, monitoring gatunków roślin i monitoring gatunków zwierząt.

Tak jak poprzednio, w cyklu tym wykonywane są powtórzenia badań na założonych wcześniej stanowiskach. Ponadto poszerzono zakres badań o nowe stanowiska i gatunki. Zwiększenie liczby stanowisk monitorowanych wcześniej gatunków ma na celu uzupełnienie informacji o nich. W tym celu: obejmowane są monitoringiem nowo odkryte stanowiska, dodawane są stanowiska z części kraju, gdzie wcześniej monitoring nie był prowadzony, a w niektórych przypadkach uzupełniana jest liczba stanowisk przez zastąpienie monitorowanych wcześniej, na których gatunek wyginął. W 2016 roku monitoring został również poszerzony o następne gatunki, nie wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – najrzadsze i najbardziej zagrożone na terenie Polski, zamieszczone w czerwonych księgach i na czerwonych listach.

W latach 2015-2016 monitoringiem objęto 44 gatunki zwierząt .  Dla 28 gatunków monitoring został zakończony, w tym dla: 5 gatunków chrząszczy   1 gatunku mięczaka  16 gatunków ryb i minogów oraz gatunków nietoperzy Łącznie, przebadano  1283 stanowisk w tym 688 objętych ochroną w sieci Natura 2000. Większość monitorowanych stanowisk była zlokalizowana w regionie biogeograficznym kontynentalnym (1149 stanowisk), w regionie alpejskim monitorowano 134 stanowiska. Wśród badanych stanowisk 597 było badanych powtórnie i 686 po raz pierwszy.

W latach 2015-2016 badaniami objęto 42 taksony roślin – 20 z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej  Łącznie monitoringiem objęto 254 stanowiska roślin. Monitoring 31 z nich został już ukończony.

Monitoring jedenastu taksonów roślin nie został jeszcze zakończony, a prezentowane tu wyniki należy traktować jako niepełne. Pełna informacja o wynikach monitoringu poszczególnych gatunków będzie sukcesywnie prezentowana na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska po zakończeniu ich monitoringu.

 

W latach 2016-2017 badanych było 50 typów siedlisk przyrodniczych, na 2604 stanowiskach;  2203 w regionie kontynentalnym i 401 w regionie alpejskim. Prace monitoringowe cyklu 2015-2018 zakończono dla 41 typów siedlisk przyrodniczych, z następujących grup:

 • SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE (5 typów)
 • SIEDLISKA WODNE I NAWODNE (9 typów)
 • SIEDLISKA ZAROŚLOWE (5 typów)
 • SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE (6 typów)
 • SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE (4 typy)
 • SIEDLISKA NASKALNE (5 typów)
 • SIEDLISKA LEŚNE (7 typów)

Wyniki zaprezentowane zostały w zakładce Szczegółowe wyniki dla siedlisk przyrodniczych oraz w syntetycznych podsumowaniach poniżej.

Opracowania wyników monitoringu siedlisk, na których prace zostaną zakończone w kolejnych latach cyklu monitoringowego będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej GIOŚ.

Zakres monitoringu w latach 2015-2018

Informacje o wynikach monitoringu kolejnych gatunków i typów siedlisk przyrodniczych będą sukcesywnie prezentowane w miarę ukończenia badań w cyklu 2015-2018.