Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Wyniki monitoringu gatunków roślin w latach 2015-2016

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego gatunku

 

POROSTY

 1832 Chrobotki pdf 2,04 MB

MCHY

 1381 Torfowce pdf 2,69 MBPAPROCIE

  Zankocica serpentynowa pdf 2,02 MBROŚLINY NACZYNIOWE

  Rozrzutka brunatna pdf 1,37 MB
  Brzoza karłowata pdf 1,4 MB
  Ciemiężyca czarna pdf 1,97 MB
  Cyklamen purpurowy pdf 1,97 MB
  Dyptam jesionolistny pdf 1,54 MB
  Gęsiówka uszkowata pdf 1,43 MB
  Jaskier illiryjski pdf 1,45 MB
  Kotewka orzech wodny pdf 2,1 MB
  Miodokwiat krzyżowy pdf 1,18 MB
  Okrzyn jeleni pdf 1,92 MB
  Przetacznik wczesny pdf 1,46 MB
  Rogownica alpejska pdf 1,49 MB
  Selery węzłobaldachowe pdf 1,14 MB
 4087 Sierpik różnolistny pdf 2,07 MB
  Szachownica kostkowa pdf 1,91 MB
  Szyplin jedwabisty pdf 1,57 MB 
  Tłustosz pospolity dwubarwny pdf 1,75 MB 
  Turzyca wyciągnięta pdf 1,39 MB 
  Turzyca żytowata pdf 1,55 MB 
 2109 Warzucha polska pdf 2,31 MB 
  Wawrzynek główkowy pdf 1,46 MB 
  Wełnianka delikatna pdf 1,66 MB 
  Zmienka górska pdf 1,45 MB  
  Żmijowiec czerwony pdf 1,59 MB
  Bylica pontyjska pdf 1,43 MB
 4068 Bylica skalna pdf 1,62 MB

 WIDŁAKI

 1428 Widlicz alpejski pdf 1,61 MB 
 4096 Widlicz Isslera pdf 2,04 MB

 

Podsumowanie wyników monitoringu


Wprowadzenie do wyników monitoringu roślin w latach 2015-2016 pdf 39kB
Lista gatunków roślin monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 319kb
Zestawienie ocen na stanowiskach roślin monitorowanych w latach 2015-2016 roku pdf 1,14MB

Zestawienie oddziaływań i zagrożenia dla roślin monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 1,34 MB 
Zestawienie stanu ochrony roślin na obszarach Natura 2000 w latach 2015-2016 pdf 1,12 MB
Zakres monitoringu roślin pdf 966 kb
Zestawienie stanowisk dla roślin z lat 2015-2016 xlsx 315kB