Logo graficzne - powrót do strony głównej

Cele monitoringu 2006-2008

Celem zaplanowanych badań było uzyskanie danych, pozwalających na:

  • ocenę stanu zachowania gatunków i typów siedlisk przyrodniczych na badanych stanowiskach i obszarach;
  • opracowanie wniosków dotyczących ich ochrony;
  • zgromadzenie informacji na potrzeby pierwszego raportu do Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej;
  • przygotowanie części tego raportu;
  • stworzenie podstaw dla budowy sprawnego systemu monitoringu siedlisk i gatunków, poprzez m.in. przetestowanie metodyki badań terenowych, przygotowanie poradników metodycznych i wykonanie innych działań, niezbędnych dla jego uruchomienia.