Logo graficzne - powrót do strony głównej

Linki

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
http://www.gios.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

 

Monitoring gatunków i siedlisk morskich
http://morskiesiedliska.gios.gov.pl/pl/

Pilotażowy monitoring wilka i rysia
http://www.gios.gov.pl/pl/poiis-monitoring-wilka-i-rysia

Monitoring Ptaków Polski
https://monitoringptakow.gios.gov.pl/strona-glowna.html

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
https://www.gov.pl/web/klimat

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
http://www.gdos.gov.pl/

European Commission – Environment - Nature & Biodiversity
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

Raporty dla Komisji Europejskiej - Eionet
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/

 

Ustawa o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220

Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:PL:HTML

Konwencja o różnorodności biologicznej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021841532