Liczba monitorowanych stanowisk w latach 2006-2008