Cele monitoringu 2009-2011

Celem badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 było: