Liczba monitorowanych stanowisk w latach 2009-2011