Zakres monitoringu w latach 2013-2014

Badania monitoringowe realizowane w latach 2013-2014 były kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2008 oraz 2009-2011.

Analogicznie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe były prowadzone na stanowiskach badawczych (powierzchnia monitoringowych) wybranych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Na poszczególnych stanowiskach były badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Na stanowiskach były również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych siedlisk przyrodniczych i gatunków.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki objęte monitoringiem w latach 2013-2014

Siedliska przyrodnicze

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

SIEDLISKA NASKALNE

SIEDLISKA LEŚNE

Gatunki roślin

MCHY

PAPROCIE

ROŚLINY NACZYNIOWE

Gatunki zwierząt

CHRZĄSZCZE

MOTYLE

MIĘCZAKI

PIERŚCIENICE

SKORUPIAKI

WAŻKI

RYBY I MINOGI

GADY

SSAKI

Uzyskane w wyniku badań dane terenowe zostaną zapisane w komputerowej w bazie danych, w postaci formularzy sprawozdawczych dla stanowisk i obszarów Natura 2000.

Wyniki monitoringu 2013-2014