Logo graficzne - powrót do strony głównej

Zakres monitoringu w latach 2015-2018

Badania monitoringowe realizowane w latach 2015-2018 są kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2008, 2009-2011 i 2013-2014.

Większość gatunków i siedlisk przyrodniczych było już wcześniej monitorowanych. Są one monitorowane zgodnie z ustalonymi metodykami (PRZEWODNIKI METODYCZNE»), z uwzględnieniem późniejszych modyfikacji (ERRATY I MODYFIKACJE METODYK MONITORINGU»). Zgodnie z nimi badania monitoringowe są prowadzone na stanowiskach badawczych (powierzchniach monitoringowych). Na poszczególnych stanowiskach są badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków. Na stanowiskach są również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Dla nowych gatunków (dotyczy to 15 gatunków roślin), metodyka została wstępnie ustalona przed rozpoczęciem badań terenowych i zweryfikowana w ramach opracowania nowych metodyk.

Zakres monitoringu na lata 2015-2018 – gatunki roślin pdf 586KB

Zakres monitoringu na lata 2015-2018 - gatunki zwierząt pdf 507kB

Zakres monitoringu na lata 2016-2018 - siedliska pdf 759 kB

Uzyskane w wyniku badań dane terenowe są zapisywane w postaci formularzy sprawozdawczych dla stanowisk i obszarów Natura 2000.

Wyniki monitoringu 2015-2018