Zakres monitoringu w latach 2020-2021

Badania monitoringowe realizowane w latach 2020-2021 są kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2018.

Podobnie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe będą prowadzone na stanowiskach monitoringowych wybranych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin. Na stanowiskach będą badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk i gatunków, zgodnie z metodykami monitoringu, z uwzględnieniem errat i modyfikacji. Na stanowiskach będą również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych typów siedlisk i gatunków.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki objęte monitoringiem w latach 2020-2021

Siedliska przyrodnicze

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

SIEDLISKA NASKALNE

SIEDLISKA LEŚNE

Zakres monitoringu w 2021 roku - siedliska przyrodnicze

Gatunki roślin

MCHY

PAPROCIE

WIDŁAKI

ROŚLINY NACZYNIOWE

Gatunki zwierząt

BEZKRĘGOWCE

KRĘGOWCE

Zakres monitoringu na lata 2020-2021 - gatunki zwierząt