Logo graficzne - powrót do strony głównej

Zalecenia ochronne

Wyniki badań i doświadczenia zebrane w trakcie prac monitoringowych posłużyły do opracowania wytycznych odnośnie działań ochronnych dla gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach, gdzie wykazano ich niewłaściwy stan zachowania. Wytyczne mogą być wykorzystywane w bieżącej pracy przez podmioty odpowiedzialne za ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych (m.in. zarządzających obszarami Natura 2000, parkami narodowymi
i krajobrazowymi, wojewódzkich konserwatorów przyrody, pracowników Lasów Państwowych, pracowników Ministerstwa Środowiska i innych).

 

Badania monitoringowe w latach 2016-2018

Zalecenia ochronne dla typów siedlisk przyrodniczych pdf 963kB

Badania monitoringowe w latach 2013-2014

Zalecenia ochronne dla typów siedlisk przyrodniczych pdf 658kB
Zalecenia ochronne dla gatunków roślin pdf 689kB
Zalecenia ochronne dla gatunków zwierząt pdf 835kB

Badania monitoringowe w latach 2009-2011

Zalecenia ochronne dla typów siedlisk przyrodniczych pdf 542kB
Zalecenia ochronne dla gatunków roślin pdf 499kB
Zalecenia ochronne dla gatunków zwierząt pdf 559kB

Badania monitoringowe w latach 2006-2008

Zalecenia ochronne dla typów siedlisk przyrodniczych pdf 460kB
Zalecenia ochronne dla gatunków roślin pdf 491kB
Zalecenia ochronne dla gatunków zwierząt pdf 760kB