Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekty raportów do Komisji Europejskiej za lata 2001-2006

W roku 2007 Polska, jako członek Unii Europejskiej, przesłała do Komisji Europejskiej raport z realizacji Dyrektywy Siedliskowej za lata 2001-2006, zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy. Część tego sprawozdania stanowiły raporty dotyczące stanu zachowania wszystkich siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (czyli siedlisk i gatunków z załączników I, II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej).

Przygotowano łącznie 390 raportów dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i gatunków zwierząt:

  • 108 raportów dla siedlisk przyrodniczych, w tym 40 raportów dla regionu alpejskiego, 68 dla regionu kontynentalnego;
  • 62 raporty dla gatunków roślin, w tym 20 raportów dla regionu alpejskiego i 42 dla regionu kontynentalnego
  • 220 raportów dla gatunków zwierząt, w tym 89 raportów dla regionu alpejskiego, 131 dla regionu kontynentalnego.
Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w Polsce w latach 2001-2006 został także opisany w nr 6 (2008/1) Biuletynu Monitoringu Przyrody pdf 4 MB

Pełne wersje raportów przesłanych do Komisji Europejskiej za lata 2001-2006 prezentowane są na stronie internetowej:

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/

Wskazówki do opracowania raportów pdf 4 MB

Ocena stanu ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych

Alpejski (ALP)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 69kB
Gatunki roślin pdf 53kB
Gatunki zwierząt pdf 106kB

Bałtycki (MBAL)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 350kB
Gatunki zwierząt pdf 432kB

Kontynentalny (CON)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 544kB
Gatunki roślin pdf 487kB
Gatunki zwierząt pdf 604kB