Projekty raportów do Komisji Europejskiej za lata 2007-2012

W roku 2013 zostało opracowany kolejny, drugi raport dla Komisji Europejskiej, za lata 2007-2012. Wykorzystano w nim wyniki pierwszej serii prac monitoringu przyrodniczego dla części gatunków i siedlisk przyrodniczych, wykonywanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2006-2011.

Przygotowano łącznie 400 raportów dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i gatunków zwierząt:

Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w Polsce w latach 2007-2013 został szczegółowo opisany w numerze 12 Biuletynu Monitoringu Przyrody.

Biuletyn Monitoringu Przyrody 12 (2014/1) pdf 10,3MB

Pełne wersje raportów przesłanych do Komisji Europejskiej za lata 2007-2012 prezentowane są na stronie internetowej:

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/

Ocena stanu ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych

Alpejski (ALP)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 497kB
Gatunki roślin pdf 455kB
Gatunki zwierząt pdf 558kB

Bałtycki (MBAL)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 350kB
Gatunki zwierząt pdf 432kB

Kontynentalny (CON)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 544kB
Gatunki roślin pdf 487kB
Gatunki zwierząt pdf 604kB

Zmiana ocen stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w kolejnych okresach raportowania w latach 2001-2006 i 2007-2012

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 1,02MB
Gatunki roślin pdf 802kB
Gatunki zwierząt pdf 1,3MB