Logo graficzne - powrót do strony głównej

Raport dla Komisji Europejskiej za lata 2013-2018

W roku 2019 został opracowany kolejny raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy siedliskowej, obejmujący lata 2013-2018. Wykorzystano w nim wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz monitoringu gatunków i siedlisk morskich (Monitoring gatunków i siedlisk morskich), a także pilotażowego monitoringu wilka i rysia (POIiŚ-Monitoring wilka i rysia), wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Przygotowano łącznie 388 raportów dla 81 siedlisk przyrodniczych oraz 183 gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych: alpejskim, kontynentalnym oraz obszarze morskim Morza Bałtyckiego.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania raportu dostępne są na stronie referencyjnej raportu Reference portal for reporting under Article 17 of the Habitats Directive.

Raporty w całości dostępne są na stronie Eionet: Article 17 web tool.

Zestawienie ocen stanu ochrony i jego parametrów dla gatunków i siedlisk przyrodniczych z raportu do Komisji Europejskiej za lata 2015-2018.