Logo graficzne - powrót do strony głównej

Raport do Komisji Europejskiej za lata 2013-2018

W roku 2019 został opracowany kolejny raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy siedliskowej (składany na podst. art. 17 dyrektywy), obejmujący lata 2013-2018. Wykorzystano w nim wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz monitoringu gatunków i siedlisk morskich (Monitoring gatunków i siedlisk morskich), a także pilotażowego monitoringu wilka i rysia (POIiŚ-Monitoring wilka i rysia), wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Przygotowano łącznie 388 raportów dla 81 siedlisk przyrodniczych oraz 183 gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych: alpejskim, kontynentalnym oraz obszarze morskim Morza Bałtyckiego. W raportach zawarto m.in. mapy rozmieszczenia poszczególnych gatunków i siedlisk oraz informacje na temat ich aktualnego stanu ochrony i najistotniejszych zagrożeń. Najważniejsze informacje o stanie ochrony gatunków zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych omówiono odpowiednio w 21, 23 i 24 numerze Biuletynu Monitoringu Przyrody.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania raportu dostępne są na portalu referencyjnym raportu Reference portal for reporting under Article 17 of the Habitats Directive.

Raporty w całości dostępne są na stronie Eionet: Article 17 web tool.

Zestawienie ocen stanu ochrony i jego parametrów dla gatunków i siedlisk przyrodniczych z raportu do Komisji Europejskiej za lata 2015-2018 (.xlsx).