Logo graficzne - powrót do strony głównej

Pojedyncze metodyki dla gatunków zwierząt

PIERŚCIENICE

Część IV

1034 Pijawka lekarska (Hirudo medicinalis) pdf 1,53MB

SKORUPIAKI

Część IV

1091 Rak szlachetny (Astacus astacus) pdf 1,77MB

CHRZĄSZCZE

Część I

4021 Konarek tajgowy (Phryganophilus ruficollis) pdf 2,01MB
6966 Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) pdf 2,69MB
4024 Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens) pdf 5,19MB

Część II

4014 Biegacz urozmaicony (Carabus (Hygrocarabus) variolosus) pdf 1,54MB
1083 Jelonek rogacz (Lucanus cervus) pdf 3,03MB
1088 Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo) pdf 1,59MB
1082 Kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus) pdf 1,54MBa
1081 Pływak szerokobrzeżek (Dytiscus latissimus) pdf 1,7MB
4026 Zagłębek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus) pdf 1,26MB
1086 Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus) pdf 2,57MB

Część IV

1085 Bogatek wspaniały (Buprestis splendens) pdf 1,92MB
1087 Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) pdf 4,23MB
1924 Pogrzybnica Mannerheima (Oxyporus mannerheimi) pdf 2,63MB
1920 Ponurek Schneidera (Boros schneideri) pdf 3,68MB
1925 Rozmiazg kolweński (Pytho kolwensis) pdf 3,95MB
1923 Średzinka (Mesosa myops) pdf 2,68MB

MOTYLE

Część I

1078 Krasopani hera (Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria) pdf 2,81MB
4044 Ksylomka striks (Xylomoia strix) pdf 2,55MB
1065 Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) pdf 1,41MB

Część II

1074 Barczatka kataks (Eriogaster catax) pdf 2,17MB
4038 Czerwończyk fioletek (Lycaena helle) pdf 2,01MB
6265 Modraszek arion (Phengaris (Maculinea) arion) pdf 2,37MB
4042 Modraszek eros (eroides) (Polyommatus eros eroides) pdf 1,57MB
6179 Modraszek nausitous (Phengaris (Maculinea) nausithous) pdf 2,2MB
6177 Modraszek telejus (Phengaris (Maculinea) teleius) pdf 2,12MB
1056 Niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne) pdf 2,04MB
6169 Przeplatka maturna (Euphydryas (Hypodryas) maturna) pdf 2,16MB
1071 Strzępotek edypus (Coenonympha oedippus) pdf 1,8MB
1070 Strzępotek hero (Coenonympha hero) pdf 1,82MB
4030 Szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone) pdf2,36B

Część IV

1060 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) pdf 1,24MB
1069 Górówka sudecka (Erebia sudetica) pdf 1,32MB
1067 Osadnik wielkooki (Lopinga achine) pdf 1,3MB
1076 Postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina) pdf 1,42MB

WAŻKI

Część I

1037 Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) pdf 3,03MB

Część II

4045 Łątka ozdobna (Coenagrion ornatum) pdf 3,24MB
1042 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) pdf 1,95MB

MIĘCZAKI

Część I

1032 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) pdf 2,4MB

Część II

1013 Poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri) pdf 1,84MB
1016 Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) pdf 1,98MB
1014 Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) pdf 2,18MB
4056 Zatoczek łamliwy (Anisus vorticulus) pdf 1,45MB

Część IV

1026 Ślimak winniczek (Helix pomatia) pdf 1,41MB

MINOGI

Część III

1099 Minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis) pdf 1,97MB
1096 Minóg strumieniowy (Lampetra planeri) pdf 1,95MB
2484 Minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae) pdf 1,57MB

RYBY

Część I

6236 Strzebla błotna (Eupallasella (Rhynchocypris) percnurus) pdf 5,90MB

Część III

1130 Boleń (Aspius aspius) pdf 1,16MB
5085 Brzana (Barbus barbus) pdf 1,12MB
5264 Brzanka (Barbus meridionalis) pdf 1,17MB
1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) pdf 1,63MB
6144 Kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus) pdf 1,13MB
6143 Kiełb Kesslera (Romanogobio kessleri) pdf 1,12MB
1149 Koza (Cobitis taenia) pdf 1,76MB
1146 Koza złotawa (Sabanejewia aurata) pdf 1,24MB
1109 Lipień europejski (Thymallus thymallus) pdf 1,41MB
1106 Łosoś atlantycki (Salmo salar) pdf 2,19MB
1145 Piskorz (Misgurnus fossilis) pdf 1,53MB
5339 Różanka (Rhodeus amarus) pdf 2,07MB

PŁAZY

Część I

1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) pdf 4,95MB

Część III

1197 Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) pdf 1,6MB
1193 Kumak górski (Bombina variegata) pdf 2,08MB
1188 Kumak nizinny (Bombina bombina) pdf 1,35MB
6284 Ropucha paskówka (Epidalea calamita) pdf 1,27MB
1201 Ropucha zielona (Pseudepidalea viridis) pdf 2,07MB
1203 Rzekotka drzewna (Hyla arborea) pdf 1,21MB
5702 Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) pdf 1,01MB
1207 Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) pdf 1007kB
1214 Żaba moczarowa (Rana arvalis) pdf 1,92MB
1212 Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) pdf 1,54MB
1213 Żaba trawna (Rana temporaria) pdf 2,11MB
1210 Żaba wodna (Pelophylax esculentus) pdf 1,59MB
1209 Żaba zwinka (Rana dalmatina) pdf 1,75MB

GADY

Część III

1283 Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) pdf 3,22MB
1281 Wąż Eskulapa (Zamenis longissimus) pdf 2,55MB
1220 Żółw błotny (Emys orbicularis) pdf 2,53MB

SSAKI

Część I

4006 Kozica (Rupicapra rupicapra tatrica) pdf 3,59MB
1354 Niedźwiedź (Ursus arctos) pdf 4,17MB
1354 Niedźwiedź (Ursus arctos) - propozycja modyfikacji metodyki monitoringu pdf 1,96MB
1361 Ryś (Lynx lynx) pdf 1,09MB
2608 Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus) pdf 81kB
4003 Świstak (Marmota marmota latirostris) pdf 2,44MB
1352 Wilk (Canis lupus) pdf 4,46MB
2647 Żubr (Bison bonasus) pdf 5,2MB

Część IV

1337 Bóbr (Castor fiber) pdf 3,73MB
1339 Chomik europejski (Cricetus cricetus) pdf 2,37MB
2612 Darniówka tatrzańska (Microtus tatricus) pdf 1,44MB
2021 Smużka stepowa (Sicista subtilis) pdf 2,10MB
1335 Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) pdf 1,73MB
1355 Wydra (Lutra lutra) pdf 3,73MB

SSAKI - NIETOPERZE

Część I

1324 Nocek duży (Myotis myotis) pdf 6,04MB

Część III

1308 Mopek (Barbastella barbastellus) pdf 1,73MB
1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) pdf 2,61MB
1318 Nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) pdf 2,5MB
1321 Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) pdf 1,62MB
1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) pdf 1,59MB