Przewodniki metodyczne

Errata do metodyk monitoringu

Errata do przewodników metodycznych (Część I), (Część II), (Część III), (Część IV) pdf 778kB

Modyfikacja metodyk monitoringu

Siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, których metodyki uległy modyfikacji

Siedliska przyrodnicze

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I pdf 57MB
Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II pdf 7,29MB
Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III pdf 8,95MB
Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV pdf 7,11MB
 

Gatunki roślin

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I pdf 8,75MB
Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II pdf 11,47MB
Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III pdf 10,56MB

Gatunki zwierząt

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I pdf 14,15MB
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II pdf 8,94MB
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III pdf 13,02MB
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV pdf 7,83MB