Wyniki monitoringu gatunków roślin w latach 2006-2008

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego gatunku

 

ROŚLINY NACZYNIOWE

 1516  Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa) pdf 830kB
 1528  Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus) pdf 839kB
 1831  Elisma wodna (Luronium natans) pdf 993kB
 1902  Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) pdf 944kB
 1903  Lipiennik Loesela (Liparis loeselii) pdf 858kB
 2094  Sasanka słowacka (Pulsatilla slavica) pdf 803kB
 2109  Warzucha polska (Cochlearia polonica) pdf 790kB
 2114  Pszonak pieniński (Erysimum pieninicum) pdf 932kB
 2217  Gnidosz sudecki (Pedicularis sudetica) pdf 904kB
 2249  Dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia) pdf 735kB
 4069  Dzwonek karkonoski (Campanula bohemica) pdf 876kB
 4071  Dzwonek piłkowany (Campanula serrata) pdf 917kB
 4087  Sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia) pdf 810kB
 4090  Warzucha tatrzańska (Cochlearia tatrae) pdf 767kB
 4094  Goryczuszka czeska (Gentianella bohemica) pdf 863kB
 4113  Przytulia sudecka (Galium sudeticum) pdf 793kB

 

Podsumowanie wyników monitoringu

Zestawienia ocen i podsumowania pdf 663 kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 428 kB