Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu gatunków roślin w latach 2009-2011

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego gatunku

 

POROSTY

 1378  Chrobotki sekcji (Cladina Cladonia) spp. (subgenus Cladina) pdf 1,27MB

MCHY

 1386  Bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis) pdf 975kB
 1400  Bielistka siwa (Leucobryum glaucum) pdf 1024kB
 1393  Haczykowiec błyszczący (Hamatocaulis vernicosus) pdf 1,31MB
 1409  Torfowce (Sphagnum spp.) pdf 1,15MB
 1389  Parzęchlin długoszczecinowy (Meesia longiseta) pdf 849kB
 1381  Widłoząb zielony (Dicranum viride) pdf 1,23MB

PAPROCIE

   Gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera) pdf 1,41MB
 1428  Marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia) pdf 895kB
 1421  Włosocień delikatny (Trichomanes speciosum) pdf 728kB
 4066  Zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum) pdf 1,01MB

WIDŁAKI

 1413  Widłaki (Lycopodium spp.) pdf 1,04MB
 1413  Widlicz alpejski (Diphasiastrum alpinum) pdf 1,16MB
 1413  Widlicz Isslera (Diphasiastrum Issleri) pdf 994kB

ROŚLINY NACZYNIOWE

 1762  Arnika górska (Arnica montana) pdf 906kB
 1763  Bylica skalna (Artemisia eriantha) pdf 1,11MB
 4068  Dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia) pdf 1,33MB
 1758  Języczka syberyjska (Ligularia sibirica) pdf 942kB
 1832  Kaldezja dziewięciornikowata (Caldesia parnassifolia) pdf 903kB
 1887  Koleantus delikatny (Coleanthus subtilis) pdf 888kB
 1437  Leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum) pdf 878kB
 1725  Lindernia mułowa (Lindernia procumbens) pdf 866kB
 2216  Lnica wonna (Linaria odora) pdf 770kB
 4096  Mieczyk błotny (Gladiolus paluster) pdf 1,02MB
 1898 Ponikło kraińskie (Eleocharis carniolica) pdf 943kB
 2189 Przytulia krakowska (Galium cracoviense) pdf 1,29MB
 4093 Różanecznik żółty (Rhododendron luteum) pdf 1,28MB
 1939 Rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa) pdf 893kB
 1477 Sasanka otwarta (Pulsatilla patens) pdf 1022kB
 1614 Selery błotne (Apium repens) pdf 1,22MB
 1617 Starodub łąkowy (Ostericum palustre) pdf 943kB
 1866 Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) pdf 969kB
 4116  Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. carpatica) pdf 854kB
 4109  Tojad morawski (Aconitum firmum subsp. moravicum) pdf 1,16MB
 4067  Żmijowiec czerwony (Echium russicum) pdf 846kB
   Bylica pontyjska (Artemisia pontica) pdf 826kB
   Ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum) pdf 852kB
   Cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens) pdf 768kB
   Kotewka orzech wodny (Trapa natans) pdf 900kB
   Okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica) pdf 791kB
   Ostnica piaskowa (Stipa borystenica) pdf 725kB
   Pierwiosnek omączony (Primula farinosa) pdf 803kB
   Rogownica alpejska (Cerastium alpinum) pdf 787kB
   Szachownica kostkowana (Fritillaria meleagris) pdf 758kB

 

Podsumowanie wyników monitoringu

Podsumowanie wyników monitoringu pdf 2 MB
Zestawienie ocen na stanowiskach pdf 525 kB
Wstępne oceny na poziomie regionów biogeograficznych pdf 499 kB
Zestawienie ocen na poziomie obszarów Natura 2000 pdf 505 kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 458 kB