Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu gatunków zwierząt w latach 2015-2018

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego gatunku

WAŻKI

1042 Zalotka większa pdf 2,18 MB
4045 Łątka ozdobna pdf 1,66 MB

 MOTYLE I CHRZĄSZCZE

1339 Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina pdf 1,78MB
1056 Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne pdf 1,67MB
1058 Modraszek arion Phengaris (Maculinea) arion pdf 1,69MB
1059 Modraszek telejus Phengaris (Maculinea) teleius pdf 2,04MB
1061 Modraszek nausitous Phengaris nausithous pdf 2,03MB
1065 Przeplatka aurinia pdf 2,39 MB
1071 Strzępotek edypus pdf 1,83MB
1071 Strzępotek hero pdf 1,81MB
1074 Barczatka kataks Eriogaster catax pdf 1,84MB
1081 Pływak szerokobrzeżek pdf 1,62MB
1082 Kreślinek nizinny pdf 1,86MB
1083 Jelonek rogacz pdf 1,65MB
1085 Bogatek wspaniały Buprestis splendens pdf 1,58MB
1086 Zgniotek cynobrowy pdf 2,72MB
1087 Nadobnica alpejska Rosalia alpina pdf 1,8MB
1088 Kozioróg dębosz pdf 1,67MB
1920 Ponurek Schneidera Boros schneideri pdf 1,71MB
1925 Rozmiazg kolweński Pytho kolwensis pdf 1,6MB
4014 Biegacz urozmaicony (Carabus (Hygrocarabus) variolosus) pdf 1,96MB
4015 Biegacz Zawadzkiego pdf 2,40MB
4021 Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis pdf 1,76MB
4024 Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens pdf 1,76MB
4026 Zagłębek bruzdkowany pdf 1,93MB
4030 Szlaczkoń szafraniec pdf 1,94MB
4038 Czerwończyk fioletek Lycaena helle pdf 1,69MB
4042 Modraszek eros (eroides) Polyommatus eros eroides pdf 1,57MB
6169 Przeplatka maturna Euphydras maturna pdf 1,74MB

PŁAZY

1166 Traszka grzebieniasta pdf 5,24MB
1197 Grzebiuszka ziemna pdf 2,84MB
1203 Rzekotka drzewna pdf 2,56MB
6981 Żaba jeziorkowa pdf 3,23MB
1214 Żaba moczarowa pdf 2,90MB
1213 Żaba trawna pdf 2,84MB
6284 Ropucha paskówka pdf 1,86MB
6997 Ropucha zielona pdf 3,70 MB
6976 Żaba wodna pdf 2,22MB
6938 Żaba śmieszka pdf 2,55 MB
1209 Żaba zwinka pdf 1,84MB
1188 Kumak nizinny pdf 2,66 MB
1193 Kumak górski (Bombina variegata) pdf 2,18MB
2001 Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) pdf 2,08MB

MIĘCZAKI

1013 Poczwarówka Geyer'a Vertigo geyeri pdf 2,32MB
1032 Skójka gruboskorupowa Unio crassus 2,6MB
4056 Zatoczek łamliwy pdf 1,63MB


MINOGI

1096 Minóg strumieniowy pdf 2,47MB
1099 Minóg rzeczny pdf 2,41MB
2484 Minóg ukraiński pdf 2,29MB

 SKORUPIAKI

1091 Rak szlachetny pdf 2,24MB

 GADY

6901 Wąż Eskulapa pdf 1,89 MB
1283 Gniewosz plamisty pdf 2,00MB
1220 Żółw błotny (Emys orbicularis) pdf 1,66MB

 RYBY

1130 Boleń pdf 2 MB
5085 Brzana pdf 2,23MB
5264 Brzana karpacka pdf 1,41MB
5264 Brzanka pdf 2,27MB
1163 Głowacz białopłetwy pdf 2,85MB
6144 Kiełb białopłetwy pdf 1,61MB
6143 Kiełb Kesslera pdf 1,63MB
1149 Koza pdf 2,91
5264 Koza złotawa pdf 1,92MB
1109 Lipień pdf 2MB
1106 Łosoś atlantycki pdf 1,6MB
1145 Piskorz pdf 2,08MB
5339 Różanka pdf 2,67MB
4009 Strzebla błotna pdf 1,94MB

SSAKI - NIETOPERZE

1308 Mopek pdf 2,2MB
1323 Nocek Bechsteina pdf 2,07MB
1324 Nocek duży pdf 2,38MB
1318 Nocek łydkowłosy pdf 1,96MB
1321 Nocek orzęsiony pdf 2,03MB
1321 Podkowiec mały pdf 3,47MB

 SSAKI

1339 Chomik europejski Cricetus cricetus pdf 1,95MB
2608 Suseł perełkowany pdf 2,00 MB

 

Podsumowanie wyników monitoringu:

2015 - 2016

Lista gatunków zwierząt monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 710 kB
Zestawienie oddziaływań i zagrożeń dla gatunków zwierząt w latach 2015-2016 pdf 1,27 MB
Zestawienie stanu ochrony gatunków zwierząt na obszarach Natura 2000 pdf 841 kB 
Zestawienie ocen stanowisk dla gatunków zwierząt z lat 2015-2016 pdf 808kB

2017

 

2018