Wyniki monitoringu 2015-2018

WYNIKI MONITORINGU 2015-2018

Informacje ogólne

Rok 2015 rozpoczął nowy cykl badań monitoringowych zaplanowany na lata 2015-2018, w odróżnieniu od poprzednich lat, tym razem prowadzony  w ramach 3 odrębnych projektów (3 umów): monitoring siedlisk przyrodniczych, monitoring gatunków roślin i monitoring gatunków zwierząt.

Tak jak poprzednio, w cyklu tym wykonywane są powtórzenia badań na założonych wcześniej stanowiskach. Ponadto poszerzono zakres badań o nowe stanowiska i gatunki. Zwiększenie liczby stanowisk monitorowanych wcześniej gatunków ma na celu uzupełnienie informacji o nich. W tym celu: obejmowane są monitoringiem nowo odkryte stanowiska, dodawane są stanowiska z części kraju, gdzie wcześniej monitoring nie był prowadzony, a w niektórych przypadkach uzupełniana jest liczba stanowisk przez zastąpienie monitorowanych wcześniej, na których gatunek wyginął. W latach 2016 -2017 monitoring został również poszerzony o następne gatunki, nie wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – najrzadsze i najbardziej zagrożone na terenie Polski, zamieszczone w czerwonych księgach i na czerwonych listach.

Monitoring siedlisk przyrodniczych

W latach 2016-2018 monitorowano 65 typów siedlisk przyrodniczych, na 4006 stanowiskach;  3405 w regionie kontynentalnym i 591 w regionie alpejskim. Spośród monitorowanych siedlisk 5 typów występowało tylko w bioregionie alpejskim, 31 tylko w regionie kontynentalnym, a 29 w obu bioregionach.

Monitorowano siedliska przyrodnicze, z następujących grup:

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE (14 typów):

SIEDLISKA WODNE I NAWODNE (10 typów):

SIEDLISKA ZAROŚLOWE (6 typów):

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE (13 typów):

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE (6 typów):

SIEDLISKA NASKALNE (6 typów):

SIEDLISKA LEŚNE (10 typów)

Wyniki dotyczące siedlisk, dla których prace ukończono zostały zaprezentowane w zakładce Szczegółowe wyniki dla siedlisk przyrodniczych.

Monitoring gatunków roślin

W latach 2015-2018 monitorowano łącznie 63 gatunki roślin, na ogólną liczbę 75, które w Polsce objęte zostały monitoringiem przyrodniczym. W pierwszym roku monitoringu, jesienią 2015 roku, zbadano 49 stanowisk roślin. W roku 2016 monitoringiem objęto 204 stanowiska, w tym stanowiska gatunków po raz pierwszy włączonych do monitoringu. W roku 2017 liczba monitorowanych stanowisk wyniosła 185, a w ostatnim roku obecnego etapu, tj. w roku 2018 zbadano 138 stanowisk. Łącznie w ciągu całego etapu (lata 2015-2018) zbadano 576 stanowisk roślin. Niektóre z nich, ze względu na wymogi metodyczne, monitowane były dwukrotnie (kaldezja dziewięciornikowata, marsylia czterolistna, sasanka słowacka i włosocień delikatny). Liczba monitorowanych stanowisk była więc większa od wynikającej z umowy na wykonanie monitoringu roślin, ponieważ planowane było zbadanie 554 stanowisk.

W zakończonym cyklu monitoringowym (2015-2018) spośród gatunków objętych monitoringiem 36 (38)1 to taksony umieszczone w załącznikach II, IV i V do Dyrektywy Siedliskowej, w tym: 1 takson porostów, 5 taksonów mchów, 3 gatunki paproci, 1(3)1 gatunek widłaków i 26 gatunków roślin kwiatowych. Pozostałe 27 (25)1 gatunków to rośliny spoza załączników do Dyrektywy Siedliskowej. W ogromnej większości są to taksony w Polsce bardzo rzadkie. Łącznie w latach 2015-2018 monitorowano więc 63 taksony (rodzaje, podrodzaje, gatunki, podgatunki) porostów i roślin.


1 Po uwzględnieniu widlicza alpejskiego i widlicza Isslera, gatunków które monitorowane są oddzielnie.

Wyniki dotyczące gatunków roślin, dla których prace ukończono zostały zaprezentowane w zakładce Szczegółowe wyniki dla gatunków roślin.

Monitoring gatunków zwierząt

W latach 2015-2016 monitoringiem objęto 44 gatunki zwierząt . Dla 28 gatunków monitoring został zakończony, w tym dla: 5 gatunków chrząszczy 1 gatunku mięczaka, 16 gatunków ryb i minogów oraz 6  gatunków nietoperzy Łącznie, przebadano  1283 stanowisk w tym 688 objętych ochroną w sieci Natura 2000. Większość monitorowanych stanowisk była zlokalizowana w regionie biogeograficznym kontynentalnym (1149 stanowisk), w regionie alpejskim monitorowano 134 stanowiska. Wśród badanych stanowisk 597 było badanych powtórnie i 686 po raz pierwszy.

W sezonie 2017 prace monitoringowe objęły 35 gatunków zwierząt na 1910 stanowiskach, położonych na 168 obszarach Natura 2000. Wśród nich było 537 stanowisk badanych powtórnie i 1373 stanowisk badanych po raz pierwszy. Na stanowiskach monitoringowych płazów monitorowano wszystkie współwystępujące gatunki.

Wśród monitorowanych gatunków były 2 gatunki ważek, 1 gatunek skorupiaka, 4 gatunki chrząszczy, 7 gatunków motyli, 2 gatunki mięczaków, 2 gatunki ryb i minogów, 3 gatunki gadów, 13 gatunków płazów i 1 gatunek ssaka. W przypadku nadobnicy alpejskiej badania obejmowały jedynie ocenę stanu populacji. Prace monitoringowe (terenowe i koordynacyjne) wykonało 109 osób.

Dla 15 gatunków badania prowadzone w roku 2017 były kontynuacją badań z 2016 r. Były to: rak szlachetny, nadobnica alpejska, minóg rzeczny, gniewosz plamisty i 11 gatunków płazów.

W 2017 r. prace monitoringowe w obecnym cyklu monitoringowym (2015-2018) zakończono dla 24 gatunków zwierząt. Natomiast dla pozostałych 12 gatunków badania były kontynuowane w 2018 roku.

W sezonie 2018 prace monitoringowe objęły 23 gatunków zwierząt na 491 stanowiskach, położonych na 142 obszarach Natura 2000. Na stanowiskach monitoringowych płazów górskich monitorowano kumaka górskiego i traszkę karpacką.

Wśród monitorowanych gatunków było 7 gatunków chrząszczy, 9 gatunków motyli, 3 gatunki mięczaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek gada i 1 gatunek ssaka. W przypadku nadobnicy alpejskiej badania obejmowały ocenę stanu populacji.

W 2018 r. prace monitoringowe w obecnym cyklu monitoringowym (2015-2018) zakończono dla 23 gatunków zwierząt.

Wyniki dotyczące gatunków zwierząt, dla których prace ukończono zostały zaprezentowane w zakładce Szczegółowe wyniki dla gatunków zwierząt.

 


 

Informacje o wynikach monitoringu kolejnych gatunków i typów siedlisk przyrodniczych będą sukcesywnie prezentowane w miarę ukończenia badań prowadzonych zgodnie z harmonogramem dostępnym w zakładce Zakres monitoringu w latach 2015-2018.