Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Rusza monitoring roślin

Rozpoczęto kolejny cykl monitoringu gatunków roślin. Badania terenowe będą wykonywane w latach 2023-2025 i obejmą swoim zakresem 41 taksonów, w tym 35 wymienionych w tzw. dyrektywie siedliskowej oraz 6 gatunków roślin rzadkich, uznawanych za zagrożone lub krytycznie zagrożone na terenie Polski.

Wśród monitorowanych przedmiotów znajdują się takie gatunki jak sasanka słowacka, rogownica alpejska, różanecznik żółty, kaldezja dziewięciornikowata, szyplin jedwabisty, śnieżyczka przebiśnieg, czy bylica pontyjska. Z listą wszystkich monitorowanych taksonów można zapoznać się w zakładce zakres monitoringu dla cyklu 2023-2025.

Prace badawcze będą realizowane na około 490 stanowiskach monitoringowych. Na każdym stanowisku zostanie określona ocena stanu ochrony monitorowanego gatunku, a wyniki przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane do przygotowania kolejnego sprawozdania z wdrażania postanowień dyrektywy siedliskowej.

Badania terenowe na stanowiskach zostaną przeprowadzone w ramach zamówienia pn.: "Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – 2023-2025 r.", finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą wyżej wymienionego zamówienia jest KRAMEKO Sp. z o.o.

Zdjęcia przedstawiają monitorowane gatunki roślin: od lewej bylica skalna (Artemisia eriantha), sasanka słowacka (Pulsatilla slavica), goryczuszka czeska  (Gentianella bohemica), warzucha polska  (Cochlearia polonica), bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis), przytulia krakowska  (Galium cracoviense)
Zdjęcia przedstawiają monitorowane gatunki roślin: od lewej bylica skalna (Artemisia eriantha), sasanka słowacka (Pulsatilla slavica), goryczuszka czeska (Gentianella bohemica), warzucha polska  (Cochlearia polonica), bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis), przytulia krakowska (Galium cracoviense)