Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Biuletyn Monitoringu Przyrody

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 27

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 27
(2022/3)

Monitoring siedlisk przyrodniczych w roku 2021

(PDF 9,36 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 26

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 26
(2022/2)

Monitoring gatunków zwierząt w latach 2020-2021

(PDF 4,16 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 25

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 25
(2022/1)

Stan ochrony gatunków roślin w Polsce w roku 2021

(PDF 19,5 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 24

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 24
(2021/4)

Stan ochrony siedlisk przyrodniczych w Polsce w latach 2013–2018

(PDF 25,8 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 23

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 23
(2021/3)

Stan ochrony gatunków roślin w Polsce w latach 2013–2018

(PDF 7,3 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 21

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 21
(2021/1)

Stan ochrony gatunków zwierząt w Polsce w latach 2013–2018

(PDF 25,3 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 19

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 19
(2019/1)

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w latach 2017–2018

(PDF 14,8 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 16

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 16
(2018/1)

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w latach 2015–2016

(PDF 16,3 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 14

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 14
(2015/2)

Monitoring siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w latach 2013–2014

(PDF 9,5 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 12

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 12
(2014/1)

Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w Polsce w latach 2007-2012

(PDF 10,3 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 10

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 10
(2012/2)

Monitoring gatunków oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2010–2011

(PDF 4,0 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 7

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 7
(2010/1)

Monitoring gatunków oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006–2009

(PDF 7,4 MB)

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 6

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 6
(2008/1)

Monitoring gatunków oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006–2007

(PDF 3,9 MB)

Pozostałe numery Biuletynu Monitoringu Przyrody dostępne są na stronach internetowych Monitoringu Ptaków Polski oraz Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich