Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu zwierząt z lat 2006-2008

W latach 2006-2008 monitoringiem objęto 20 gatunków zwierząt, w tym 13 priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 820 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 110 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2006-2008 gatunków zwierząt.

gatunek priorytetowy

Kod Gatunek Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1163 Głowacz białopłetwy
Cottus gobio
Minogi i ryby 2006-2008  PDF [867 KB]
4021 Konarek tajgowy
Phryganophilus ruficollis
Chrząszcze 2007 PDF [1024 KB]
4006 Kozica tatrzańska
Rupicapra rupicapra tatrica
Ssaki 2008 PDF [829 KB]
1078 Krasopani hera
Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria
Motyle 2006-2007 PDF [879 KB]
1087 Nadobnica alpejska
Rosalia alpina
Chrząszcze   PDF [1,15 MB]
1354 Niedźwiedź brunatny
Ursus arctos
Ssaki   PDF [631 KB]
  1324 Nocek duży
Myotis myotis
Ssaki   PDF [1,04 MB]
1084 Pachnica dębowa
Pseudogaurotina excellens
Chrząszcze   PDF [850 KB]
  1065 Przeplatka aurinia
Euphydryas aurinia
Motyle   PDF [1,09 MB]
  1361 Ryś
Lynx lynx
Ssaki   PDF [628 KB]
4024 Sichrawa karpacka
Pseudogaurotina excellens
Chrząszcze   PDF [850 KB]
  1032 Skójka gruboskorupowa
Unio crassus
Mięczaki   PDF [855 KB]
4009 Strzebla błotna
Eupallasella Phoxinus percnurus
Minogi i ryby   PDF [989 KB]
2608 Suseł perełkowany
Spermophilus suslicus
Ssaki   PDF [932 KB]
  9003 Sówka puszczykówka
Xylomoia strix
Motyle   PDF [850 KB]
4003 Świstak tatrzański
Marmota marmota latirostris
Ssaki   PDF [977 KB]
  1166 Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus
Płazy i gady   PDF [980 KB]
  1037 Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
Ważki   PDF [779 KB]
1352 Wilk
Canis lupus
Ssaki   PDF [671 KB]
2647 Żubr
Bison bonasus
Ssaki   PDF [1,04 MB]

Podsumowanie wyników monitoringu