Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Opracowania archiwalne

Archiwalne metodyki monitoringu zwierząt

gatunek priorytetowy

Kod Gatunek Grupa Format [Rozmiar]
  1361 Ryś
Lynx lynx
Ssaki PDF [1,09 MB]
1352 Wilk
Canis lupus
Ssaki PDF [4,46 MB]
1354 Niedźwiedź
Ursus arctos
Ssaki PDF [4,16 MB]

Ranking siedlisk przyrodniczych i gatunków

Zalecenia ochronne

Badania monitoringowe w latach 2016-2018

Badania monitoringowe w latach 2013-2014

Badania monitoringowe w latach 2009-2011

Badania monitoringowe w latach 2006-2008