Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu siedlisk w latach 2023-2025

W roku 2023 monitoringiem objęto 1 typ siedliska przyrodniczego. Obserwacje terenowe przeprowadzono na 16 stanowiskach monitoringowych, z których 11 zlokalizowano w specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej sukcesywnie udostępniane będą sprawozdania zawierające podsumowanie wyników monitoringu każdego z monitorowanych siedlisk przyrodniczych w latach 2023-2025.

siedlisko priorytetowe

Kod Siedlisko Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku
Siedliska nadmorskie 2023 PDF [2,26 MB]