Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Zakres monitoringu w latach 2015-2018

Badania monitoringowe realizowane w latach 2015-2018 są kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2008, 2009-2011 i 2013-2014.

Podobnie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe były prowadzone na stanowiskach monitoringowych wybranych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin. Na stanowiskach badano wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk i gatunków, zgodnie z metodykami monitoringu, z uwzględnieniem errat i modyfikacji. Na stanowiskach określano również oddziaływania i zagrożenia dla badanych typów siedlisk i gatunków.