Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wykonawcy monitoringu

W każdym cyklu monitoringowym wykonawca monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych wyłaniany jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Do 2014 roku badania monitoringowe prowadził ten sam podmiot dla każdego z komponentów. Od 2015 roku każdy z komponentów monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, tj. monitoring gatunków roślin, monitoring gatunków zwierząt oraz monitoring siedlisk przyrodniczych, realizowany jest w ramach odrębnego projektu i ma niezależnego wykonawcę.

Wykonawcy monitoringu roślin

 • KRAMEKO Sp. z o.o. – w cyklu 2015-2018, 2020-2021, 2023-2025
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk – w cyklu 2006-2008, 2009-2011, 2013-2014

Wykonawcy monitoringu zwierząt

 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk – w cyklu 2006-2008, 2009-2011, 2013-2014, 2015-2018, 2020-2021, 2023-2025

Wykonawcy monitoringu siedlisk

 • Konsorcjum w poniższym składzie – w cyklu 2015-2018, 2020-2021, 2023-2025
  • Instytut Badawczy Leśnictwa
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk – w cyklu 2006-2008, 2009-2011, 2013-2014