Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Zakres monitoringu w latach 2020-2021

Badania monitoringowe realizowane w latach 2020-2021 są kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2018.

Podobnie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe będą prowadzone na stanowiskach monitoringowych wybranych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin. Na stanowiskach będą badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk i gatunków, zgodnie z metodykami monitoringu, z uwzględnieniem errat i modyfikacji. Na stanowiskach będą również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych typów siedlisk i gatunków.