Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu zwierząt z lat 2023-2025

W roku 2023 monitoringiem objęto 30 gatunków zwierząt, przy czym sprawozdania podsumowujące wyniki badań opracowano dla 23 gatunków. Obserwacje terenowe przeprowadzono na 850 stanowiskach monitoringowych, z których 613 zlokalizowano w specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Z 30 gatunków monitorowanych w roku 2023, badania terenowe 4 (biegacz urozmaicony, poczwarówka zwężona, skójka gruboskorupowa i ślimak winniczek) kontynuowane będą na kolejnych stanowiskach w roku 2024. Dla tych gatunków sprawozdania opracowane zostaną w roku 2025. W przypadku 3 kolejnych gatunków, tj. kozicy tatrzańskiej, nadobnicy alpejskiej i świstaka tatrzańskiego, sprawozdanie podsumowujące wyniki badań opracowywane jest raz na 6 lat. Wyniki monitoringu kozicy i świstaka pozyskiwane są od Tatrzańskiego Parku Narodowego, który regularnie prowadzi liczenia tych gatunków.

Ponadto, we współpracy m.in. z Lasami Państwowymi, parkami narodowymi oraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, przeprowadzono badanie rozmieszczenia niedźwiedzia za okres 15.12.2021-31.12.2022 oraz 15.12.2022-31.12.2023.

Poniżej sukcesywnie udostępniane będą wyniki monitoringu zwierząt z lat 2023-2025.

gatunek priorytetowy

Kod Gatunek Grupa Rok Format [Rozmiar]
  4038 Czerwończyk fioletek
Lycaena helle
Motyle 2023 PDF [2,47 MB]
  1082 Kreślinek nizinny
Graphoderus bilineatus
Chrząszcze 2023 PDF [2,02 MB]
  4045 Łątka ozdobna
Coenagrion ornatum
Ważki 2023 PDF [807 KB]
  1061 Modraszek nausitous
Maculinea nausithous
Motyle 2023 PDF [2,70 MB]
  1059 Modraszek telejus
Maculinea teleius
Motyle 2023 PDF [3,12 MB]
1354 Niedźwiedź brunatny
Ursus arctos
Ssaki 2022 PDF [1,17 MB]
  1056 Niepylak mnemozyna
Parnassius mnemosyne
Motyle 2023 PDF [2,07 MB]
  1081 Pływak szerokobrzeżek
Dytiscus latissimus
Chrząszcze 2023 PDF [794 KB]
  1013 Poczwarówka Geyera
Vertigo geyeri
Mięczaki 2023 PDF [990 KB]
  1016 Poczwarówka jajowata
Vertigo moulinsiana
Mięczaki 2023 PDF [842 KB]
  1065 Przeplatka aurinia
Euphydryas aurinia
Motyle 2023 PDF [1,44 MB]
  6169 Przeplatka maturna
Euphydryas maturna
Motyle 2023 PDF [1,36 MB]
4024 Sichrawa karpacka
Pseudogaurotina excellens
Chrząszcze 2023 PDF [845 KB]
  2021 Smużka stepowa
Sicista subtilis
Ssaki 2023 PDF [918 KB]
  1071 Strzępotek edypus
Coenonympha oedippus
Motyle 2023 PDF [1,14 MB]
  1070 Strzępotek hero
Coenonympha hero
Motyle 2023 PDF [1,15 MB]
  4030 Szlaczkoń szafraniec
Colias myrmidone
Motyle 2023 PDF [827 KB]
  1037 Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
Ważki 2023 PDF [877 KB]
  4026 Zagłębek bruzdkowany
Rhysodes sulcatus
Chrząszcze 2023 PDF [958 KB]
  1042 Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Ważki 2023 PDF [855 KB]
  1086 Zgniotek cynobrowy
Cucujus cinnaberinus
Chrząszcze 2023 PDF [1,02 MB]