Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu zwierząt z lat 2015-2018

W latach 2015-2018 monitoringiem objęto 74 gatunków zwierząt, w tym 5 priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 1650 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 320 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2015-2018 gatunków zwierząt.

gatunek priorytetowy

Kod Gatunek Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1074 Barczatka kataks
Eriogaster catax
Motyle 2018 PDF [1,84 MB]
  4014 Biegacz urozmaicony
Carabus (Hygrocarabus) variolosus
Chrząszcze 2017 PDF [1,96 MB]
  4015 Biegacz Zawadzkiego
Carabus (Morphocarabus) zawadzkii
Chrząszcze 2017 PDF [2,40 MB]
  1085 Bogatek wspaniały
Buprestis splendens
Chrząszcze 2018 PDF [1,58 MB]
  1130 Boleń
Aspius aspius
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2 MB]
  5085 Brzana
Barbus barbus
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2,23 MB]
  5264 Brzana karpacka
Barbus cyclolepis waleckii
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [1,41 MB]
  5264 Brzanka
Barbus meridionalis (Barbus peloponnesius)
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2,27 MB]
  1339 Chomik europejski
Cricetus cricetus
Ssaki 2017 2018 PDF [1,95 MB]
  4038 Czerwończyk fioletek
Lycaena helle
Motyle 2018 PDF [1,69 MB]
  1283 Gniewosz plamisty
Coronella austriaca
Płazy i gady 2016 2017 PDF [2,00 MB]
  1197 Grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus
Płazy i gady 2016 2017 PDF [2,84 MB]
  1163 Głowacz białopłetwy
Cottus gobio
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2,85 MB]
  1083 Jelonek rogacz
Lucanus cervus
Chrząszcze 2016 PDF [1,65 MB]
  6144 Kiełb białopłetwy
Gobio albipinnatus
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [1,61 MB]
  6143 Kiełb Kesslera
Gobio kessleri
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [1,63 MB]
4021 Konarek tajgowy
Phryganophilus ruficollis
Chrząszcze 2018 PDF [1,76 MB]
  1149 Koza
Cobitis taenia
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2,91 MB]
  5264 Koza złotawa
Sabanejewia aurata
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [1,92 MB]
  1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo
Chrząszcze 2015 2016 PDF [1,67 MB]
  1082 Kreślinek nizinny
Graphoderus bilineatus
Chrząszcze 2016 PDF [1,86 MB]
  1193 Kumak górski
Bombina variegata
Płazy i gady 2017 2018 PDF [2,18 MB]
  1188 Kumak nizinny
Bombina bombina
Płazy i gady 2016 2017 PDF [2,66 MB]
  1109 Lipień
Thymallus thymallus
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2 MB]
  4045 Łątka ozdobna
Coenagrion ornatum
Ważki 2017 PDF [1,66 MB]
  1106 Łosoś atlantycki
Salmo salar
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [1,6 MB]
  1099 Minóg rzeczny
Lampetra fluviatilis
Minogi i ryby 2016 2017 PDF [2,41 MB]
  1096 Minóg strumieniowy
Lampetra planeri
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2,47 MB]
  2484 Minóg ukraiński
Eudontomyzon mariae
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2,29 MB]
  1058 Modraszek arion
Phengaris (Maculinea) arion
Motyle 2018 PDF [1,69 MB]
  4042 Modraszek eros (eroides)
Polyommatus (eros) eroides
Motyle 2017 PDF [1,57 MB]
  1061 Modraszek nausitous
Phengaris nausithous
Motyle 2018 PDF [2,03 MB]
  1059 Modraszek telejus
Phengaris (Maculinea) teleius
Motyle 2018 PDF [2,04 MB]
  1308 Mopek zachodni
Barbastella barbastellus
Ssaki 2017 PDF [2,2 MB]
1087 Nadobnica alpejska
Rosalia alpina
Chrząszcze 2015-2018 PDF [1,8 MB]
  1056 Niepylak mnemozyna
Parnassius mnemosyne
Motyle 2017 PDF [1,67 MB]
  1323 Nocek Bechsteina
Myotis bechsteinii
Ssaki 2016 PDF [2,07 MB]
  1324 Nocek duży
Myotis myotis
Ssaki 2015 2016 PDF [2,38 MB]
  1318 Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme
Ssaki 2017 PDF [1,96 MB]
  1321 Nocek orzęsiony
Myotis emarginatus
Ssaki 2015 2016 PDF [2,03 MB]
  1145 Piskorz
Misgurnus fossilis
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2,08 MB]
  1013 Poczwarówka Geyer'a
Vertigo geyeri
Mięczaki 2017 2018 PDF [2,32 MB]
  1303 Podkowiec mały
Rhinolophus hipposideros
Ssaki 2015 2016 PDF [3,47 MB]
  1920 Ponurek Schneidera
Boros schneideri
Chrząszcze 2018 PDF [1,71 MB]
  1339 Postojak wiesiołkowiec
Proserpinus proserpina
Motyle 2018 PDF [1,78 MB]
  1065 Przeplatka aurinia
Euphydras aurinia
Motyle 2017 PDF [2,39 MB]
  6169 Przeplatka maturna
Euphydras maturna
Motyle 2018 PDF [1,74 MB]
  1081 Pływak szerokobrzeżek
Dytiscus latissimus
Chrząszcze 2016 PDF [1,62 MB]
  1091 Rak szlachetny
Astacus astacus
Inne bezkręgowce 2016 2017 PDF [2,24 MB]
  6284 Ropucha paskówka
Epidelea (Bufo) calamita
Płazy i gady 2016 2017 PDF [1,86 MB]
  1925 Rozmiazg kolweński
Pytho kolwensis
Chrząszcze 2018 PDF [1,6 MB]
  1203 Rzekotka drzewna
Hyla arborea
Płazy i gady 2016 2017 PDF [2,56 MB]
  5339 Różanka
Rhodeus sericeus
Minogi i ryby 2015 2016 PDF [2,67 MB]
4024 Sichrawa karpacka
Pseudogaurotina excellens
Chrząszcze 2018 PDF [1,76 MB]
  1032 Skójka gruboskorupowa
Unio crassus
Mięczaki 2017 2018 PDF [2,6 MB]
4009 Strzebla błotna
Eupallasella Phoxinus percnurus
Minogi i ryby 2016 2017 PDF [1,94 MB]
  1071 Strzępotek edypus
Coenonympha oedippus
Motyle 2017 PDF [1,83 MB]
  1070 Strzępotek hero
Coenonympha hero
Motyle 2017 PDF [1,81 MB]
2608 Suseł perełkowany
Spermophilus suslicus
Ssaki 2017 PDF [2,00 MB]
  4030 Szlaczkoń szafraniec
Colias myrmidone
Motyle 2017 PDF [1,94 MB]
  1166 Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus
Płazy i gady 2016 2017 PDF [5,24 MB]
  2001 Traszka karpacka
Lissotriton montandoni
Płazy i gady 2017 2018 PDF [2,08 MB]
  6091 Wąż Eskulapa
Zamenis longissimus
Płazy i gady 2017 PDF [1,89 MB]
  4026 Zagłębek bruzdkowany
Rhysodes sulcatus
Chrząszcze 2016 PDF [1,93 MB]
  1042 Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Ważki 2017 PDF [2,18 MB]
  4056 Zatoczek łamliwy
Anisus vorticulus
Mięczaki 2016 2018 PDF [1,63 MB]
  1086 Zgniotek cynobrowy
Cucujus cinnaberinus
Chrząszcze 2017 PDF [2,72 MB]
  6981 Żaba jeziorkowa
Pelophylax lessonae
Płazy i gady 2016 2017 PDF [3,23 MB]
  1214 Żaba moczarowa
Rana arvalis
Płazy i gady 2016 2017 PDF [2,90 MB]
  6938 Żaba śmieszka
Pelophylax ridibundus
Płazy i gady 2016 2017 PDF [2,55 MB]
  1213 Żaba trawna
Rana temporaria
Płazy i gady 2016 2017 PDF [2,84 MB]
  6976 Żaba wodna
Pelophylax esculentus
Płazy i gady 2016 2017 PDF [2,22 MB]
  1209 Żaba zwinka
Rana dalmatina
Płazy i gady 2016 2017 PDF [1,84 MB]
  1220 Żółw błotny
Emys orbicularis
Płazy i gady 2017 PDF [1,66 MB]

Podsumowanie wyników monitoringu