Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu zwierząt z lat 2020-2021

W latach 2020-2021 monitoringiem objęto 51 gatunków zwierząt, w tym 10 priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 1900 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 250 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2020-2021 gatunków zwierząt.

gatunek priorytetowy

Kod Gatunek Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1074 Barczatka kataks
Eriogaster catax
Motyle 2021 PDF [1,28 MB]
  1337 Bóbr europejski
Castor fiber
Ssaki 2021 PDF [1,16 MB]
  4038 Czerwończyk fioletek
Lycaena helle
Motyle 2021 PDF [1,24 MB]
4006 Kozica tatrzańska
Rupicapra rupicapra tatrica
Ssaki 2020 PDF [904 KB]
  6199 Krasopani hera
Euplagia quadripunctaria
Motyle 2021 PDF [1,28 MB]
  4044 Ksylomka striks
Xylomoia strix
Motyle 2021 PDF [1,60 MB]
  4045 Łątka ozdobna
Coenagrion ornatum
Ważki 2021 PDF [1,40 MB]
  1061 Modraszek nausitous
Maculinea nausithous
Motyle 2021 PDF [1,46 MB]
  1059 Modraszek telejus
Maculinea teleius
Motyle 2021 PDF [1,51 MB]
1087 Nadobnica alpejska
Rosalia alpina
Chrząszcze 2021 PDF [3,05 MB]
1354 Niedźwiedź brunatny
Ursus arctos
Ssaki 2021 PDF [1,12 MB]
  1056 Niepylak mnemozyna
Parnassius mnemosyne
Motyle 2021 PDF [1,50 MB]
  1067 Osadnik wielkooki
Lopinga achine
Motyle 2021 PDF [1,41 MB]
  1013 Poczwarówka Geyera
Vertigo geyeri
Mięczaki 2020 PDF [1,07 MB]
  1924 Pogrzybnica Mannerheima
Oxyporus mannerheimii
Chrząszcze 2021 PDF [1,03 MB]
  1065 Przeplatka aurinia
Euphydryas aurinia
Motyle 2021 PDF [1,30 MB]
  6169 Przeplatka maturna
Euphydryas maturna
Motyle 2021 PDF [1,30 MB]
  2021 Smużka stepowa
Sicista subtilis
Ssaki 2021 PDF [1,20 MB]
   6236 Strzebla błotna
Rhynchocypris percnurus
Ryby 2021 PDF [1,46 MB]
  1071 Strzępotek edypus
Coenonympha oedippus
Motyle 2021 PDF [1,19 MB]
  1070 Strzępotek hero
Coenonympha hero
Motyle 2021 PDF [1,41 MB]
  1335 Suseł moręgowany
Spermophilus citellus
Ssaki 2021 PDF [1,12 MB]
  2608 Suseł perełkowany
Spermophilus suslicus
Ssaki 2021 PDF [1,50 MB]
  4030 Szlaczkoń szafraniec
Colias myrmidone
Motyle 2021 PDF [1,24 MB]
4003 Świstak tatrzański
Marmota marmota latirostris
Ssaki 2020 PDF [1,57 MB]
  6091 Wąż Eskulapa
Zamenis longissimus
Gady 2021 PDF [1,36 MB]
  1355 Wydra
Lutra lutra
Ssaki 2021 PDF [1,27 MB]
  4056 Zatoczek łamliwy
Anisus vorticulus
Mięczaki 2021 PDF [1,47 MB]
  1220 Żółw błotny
Emys orbicularis
Gady 2021 PDF [1,23 MB]
  2647 Żubr
Bison bonasus
Ssaki 2021 PDF [1,40 MB]