Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu roślin z lat 2006-2008

W latach 2006-2008 monitoringiem objęto 16 gatunków roślin, w tym 10 priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 120 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 50 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2006-2008 gatunków roślin.

gatunek priorytetowy

Kod Gatunek Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1516 Aldrowanda pęcherzykowata
Aldrovanda vesiculosa
Rośliny kwiatowe 2007 PDF [830 KB]
  2249 Dziewięćsił popłocholistny
Carlina onopordifolia
Rośliny kwiatowe 2006 PDF [735 KB]
4069 Dzwonek karkonoski
Campanula bohemica
Rośliny kwiatowe 2006 PDF [876 KB]
4071 Dzwonek piłkowany
Campanula serrata
Rośliny kwiatowe 2007 2008 PDF [917 KB]
  1831 Elisma wodna
Luronium natans
Rośliny kwiatowe 2007 PDF [993 KB]
2217 Gnidosz sudecki
Pedicularis sudetica
Rośliny kwiatowe 2006 PDF [904 KB]
4094 Goryczuszka czeska
Gentianella bohemica
Rośliny kwiatowe 2007 PDF [863 KB]
  1903 Lipiennik loesela
Liparis loeselii
Rośliny kwiatowe 2007 2008 PDF [858 KB]
  1902 Obuwik pospolity
Cypripedium calceolus
Rośliny kwiatowe 2007 2008 PDF [944 KB]
4113 Przytulia sudecka
Galium sudeticum
Rośliny kwiatowe 2006 2008 PDF [793 KB]
2114 Pszonak pieniński
Erysimum pieninicum
Rośliny kwiatowe 2006 PDF [932 KB]
2094 Sasanka słowacka
Pulsatilla slavica
Rośliny kwiatowe 2008 PDF [803 KB]
4087 Sierpik różnolistny
Serratula lycopifolia
Rośliny kwiatowe 2006 2008 PDF [810 KB]
  1528 Skalnica torfowiskowa
Saxifraga hirculus
Rośliny kwiatowe 2007 2008 PDF [839 KB]
2109 Warzucha polska
Cochlearia polonica
Rośliny kwiatowe 2008 PDF [790 KB]
4090 Warzucha tatrzańska
Cochlearia tatrae
Rośliny kwiatowe 2006 PDF [767 KB]

Podsumowanie wyników monitoringu