Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Aktualności

kolaż sześciu zdjęć

Kolejny sezon MGSP

Rozpoczęto kolejny sezon monitoringu gatunków zwierząt, roślin oraz siedlisk przyrodniczych. Jest to kontynuacja prac terenowych prowadzonych przez GIOŚ w cyklu 2023-2025.

Kolaż sześciu zdjęć przykładowych gatunków zwierząt objętych monitoringiem

Monitorujemy zwierzęta

Rozpoczęto kolejny cykl monitoringu gatunków zwierząt. Badania terenowe będą wykonywane w latach 2023-2025 i obejmą swoim zakresem 59 gatunków.

Kolaż sześciu zdjęć przykładowych gatunków roślin objętych monitoringiem

Rusza monitoring roślin

Rozpoczęto kolejny cykl monitoringu gatunków roślin. Badania terenowe będą wykonywane w latach 2023-2025 i obejmą swoim zakresem 41 taksonów.

Miniatura widoku strony startowej

Nowa strona internetowa

Z przyjemnością prezentujemy nową, bardziej funkcjonalną stronę internetową. 

Zdjęcie przedstawia gatunek obcy nawłoć późną

Gatunki obce w ekspansji

Zakończono kolejny cykl badań siedlisk przyrodniczych. Podczas badań notowano także występowanie gatunków obcych. Uzyskane wyniki wskazują, że presja ze strony gatunków obcych wzrasta.

Kolaż czterech zdjęć przykładowych gatunków chronionych odnotowanych podczas monitoringu siedlisk

Chronione i zagrożone

Podczas monitoringu odnotowano występowanie gatunku uznawanego do niedawna za wymarły w Polsce. Zachęcamy do sprawdzenia, jakie gatunki chronione odnotowano w trakcie prowadzonych badań.

Zdjęcie przedstawiające kolaż z okładek Biuletynu Monitoringu Przyrody nr 25, 26, 27

Najnowsze publikacje

Ukazały się kolejne numery Biuletynu Monitoringu Przyrody. Zachęcamy do lektury!

Zdjęcie przedstawiające cztery przykładowe siedliska

Seminarium siedliskowe

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi na seminarium dotyczącym monitoringu siedlisk przyrodniczych.