Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Monitorujemy zwierzęta

Rozpoczęto kolejny cykl monitoringu gatunków zwierząt. Badania terenowe będą wykonywane w latach 2023-2025 i obejmą swoim zakresem 59 gatunków wymienionych w załącznikach dyrektywy siedliskowej, w tym 11 priorytetowych.

Wśród monitorowanych przedmiotów znajdują się takie gatunki jak suseł perełkowany, konarek tajgowy, nadobnica alpejska, strzebla błotna, chomik europejski, rak szlachetny, czy wąż Eskulapa. Z listą wszystkich monitorowanych taksonów można zapoznać się w zakładce zakres monitoringu dla cyklu 2023-2025.

Prace badawcze będą realizowane na około 1640 stanowiskach monitoringowych. Na każdym stanowisku zostanie określona ocena stanu ochrony monitorowanego gatunku, a wyniki przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane do przygotowania kolejnego sprawozdania z wdrażania postanowień dyrektywy siedliskowej.

Badania terenowe na stanowiskach zostaną przeprowadzone w ramach zamówienia pn.: "Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 lata 2023-2025 r.", finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą wyżej wymienionego zamówienia jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Zdjęcia przedstawiają monitorowane w cyklu 2023-2025 gatunki motyli: lewej przeplatka aurinia  (Euphydryas aurinia), strzępotek hero (Coenonympha hero), przeplatka maturna (Euphydryas maturna), czerwończyk fioletek (Lycaena helle), krasopani hera (Euplagia quadripunctaria), osadnik wielooki (Lopinga achine), modraszek nausitous (Maculinea nausithous), modraszek arion (Maculinea arion)
Zdjęcia przedstawiają monitorowane w cyklu 2023-2025 gatunki motyli: od lewej przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia), strzępotek hero (Coenonympha hero), przeplatka maturna (Euphydryas maturna), czerwończyk fioletek (Lycaena helle), krasopani hera (Euplagia quadripunctaria), osadnik wielooki (Lopinga achine), modraszek nausitous (Maculinea nausithous), modraszek arion (Maculinea arion)