Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu zwierząt z lat 2009-2011

W latach 2009-2011 monitoringiem objęto 65 gatunków zwierząt. W tym okresie nie monitorowano gatunków priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 2970 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 190 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2009-2011 gatunków zwierząt.

gatunek priorytetowy

Kod Gatunek Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1074 Barczatka kataks
Eriogaster catax
Motyle 2010 PDF [1,51 MB]
  4014 Biegacz urozmaicony
Carabus (Hygrocarabus) variolosus
Chrząszcze 2011 PDF [1,75 MB]
  9001 Biegacz Zawadzkiego
Carabus (Morphocarabus) zawadzkii
Chrząszcze 2011 PDF [1,68 MB]
  1130 Boleń
Aspius aspius
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,79 MB]
  1164 Brzana
Barbus barbus
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,49 MB]
  9000 Brzana karpacka
Barbus cyclolepis waleckii
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,59 MB]
  2503 Brzanka
Barbus meridionalis (Barbus peloponnesius
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,52 MB]
  4038 Czerwończyk fioletek
Lycaena helle
Motyle 2011 PDF [1,34 MB]
  1163 Głowacz białopłetwy
Cottus gobio
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,57 MB]
  1283 Gniewosz plamisty
Coronella austriaca
Płazy i gady 2009 2010 PDF [1,29 MB]
  1197 Grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus
Płazy i gady 2010 PDF [1,32 MB]
  1083 Jelonek rogacz
Lucanus cervus
Chrząszcze 2010 2011 PDF [1,82 MB]
  1124 Kiełb białopłetwy
Gobio albipinnatus
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,36 MB]
  2511 Kiełb Kesslera
Gobio kessleri
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,3 MB]
  1149 Koza
Cobitis taenia
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,6 MB]
  1146 Koza złotawa
Sabanejewia aurata
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,16 MB]
  1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo
Chrząszcze 2010 PDF [1,52 MB]
  1082 Kreślinek nizinny
Graphoderus bilineatus
Chrząszcze 2010 2011 PDF [1,33 MB]
  1193 Kumak górski
Bombina variegata
Płazy i gady 2010 2011 PDF [1,43 MB]
  2503 Kumak nizinny
Bombina bombina
Płazy i gady 2010 PDF [1,4 MB]
  1109 Lipień
Thymallus thymallus
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,55 MB]
  4045 Łątka ozdobna
Coenagrion ornatum
Ważki 2011 PDF [1,34 MB]
  1106 Łosoś atlantycki
Salmo salar
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,65 MB]
  1095 Minóg morski
Petromyzon marinus
Minogi i ryby 2010 PDF [1,22 MB]
  1099 Minóg rzeczny
Lampetra fluviatilis
Minogi i ryby 2010 PDF [1,22 MB]
  1096 Minóg strumieniowy
Lampetra planeri
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,33 MB]
  2484 Minóg ukraiński
Eudontomyzon mariae
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,55 MB]
  1058 Modraszek arion
Phengaris (Maculinea) arion
Motyle 2011 PDF [1,3 MB]
  4042 Modraszek eros
Polyommatus eros (eroides)
Motyle 2011 PDF [1,33 MB]
  1061 Modraszek nausitous
Phengaris (Maculinea) nausithous
Motyle 2011 PDF [1,27 MB]
  1059 Modraszek telejus
Phengaris (Maculinea) teleius
Motyle 2011 PDF [1,45 MB]
  1308 Mopek zachodni
Barbastella barbastellus
Ssaki 2011 PDF [1,15 MB]
  1056 Niepylak mnemozyna
Parnassius mnemosyne
Motyle 2011 PDF [1,39 MB]
  1323 Nocek Bechsteina
Myotis bechsteinii
Ssaki 2011 PDF [1,26 MB]
  1323 Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme
Ssaki 2011 PDF [1,15 MB]
  1321 Nocek orzęsiony
Myotis emarginatus
Ssaki 2009 PDF [1,34 MB]
  1145 Piskorz
Misgurnus fossilis
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,51 MB]
  1081 Pływak szerokobrzeżek
Dytiscus latissimus
Chrząszcze 2010 2011 PDF [1,45 MB]
  1013 Poczwarówka Geyera
Vertigo geyeri
Mięczaki 2009 PDF [1,21 MB]
  1016 Poczwarówka jajowata
Vertigo moulinsiana
Mięczaki 2009 PDF [1,31 MB]
  1014 Poczwarówka zwężona
Vertigo angustior
Mięczaki 2009 PDF [1,36 MB]
  1303 Podkowiec mały
Rhinolophus hipposideros
Ssaki 2009 PDF [1,45 MB]
  1052 Przeplatka maturna
Hypodryas maturna
Motyle 2011 PDF [1,43 MB]
  1201 Ropucha paskówka
Epidelea (Bufo) calamita
Płazy i gady 2010 PDF [1,08 MB]
  1201 Ropucha zielona
Pseudepidelea (Bufo) viridis
Płazy i gady 2010 PDF [1,13 MB]
  1134 Różanka
Rhodeus sericeus
Minogi i ryby 2009 2010 PDF [1,47 MB]
  1203 Rzekotka drzewna
Hyla arborea
Płazy i gady 2010 PDF [1,29 MB]
  1071 Strzępotek edypus
Coenonympha oedippus
Motyle 2011 PDF [1,2 MB]
  1070 Strzępotek hero
Coenonympha hero
Motyle 2011 PDF [1,33 MB]
  4030 Szlaczkoń szafraniec
Colias myrmidone
Motyle 2011 PDF [1,55 MB]
  1166 Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus
Płazy i gady 2010 2011 PDF [1,52 MB]
  2001 Traszka karpacka
Lissotriton montandoni
Płazy i gady 2010 2011 PDF [1,27 MB]
  1281 Wąż Eskulapa
Zamenis longissimus (Elaphe longissima)
Płazy i gady 2009 2010 PDF [1,14 MB]
  4026 Zagłębek bruzdkowany
Rhysodes sulcatus
Chrząszcze 2010 PDF [1,42 MB]
  1042 Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Ważki 2011 PDF [1,52 MB]
  4056 Zatoczek łamliwy
Anisus vorticulus
Mięczaki 2009 2011 PDF [1,39 MB]
  1086 Zgniotek cynobrowy
Cucujus cinnaberinus
Chrząszcze 2010 2011 PDF [1,4 MB]
  1207 Żaba jeziorkowa
Pelophylax lessonae
Płazy i gady 2010 PDF [1,24 MB]
  1214 Żaba moczarowa
Rana arvalis
Płazy i gady 2010 2011 PDF [1,53 MB]
  1212 Żaba śmieszka
Pelophylax ridibundus
Płazy i gady 2009 2010 PDF [1,04 MB]
  1213 Żaba trawna
Rana temporaria
Płazy i gady 2010 2011 PDF [1,75 MB]
  1210 Żaba wodna
Pelophylax esculentus
Płazy i gady 2009 2010 2011 PDF [1,22 MB]
  1209 Żaba zwinka
Rana dalmatina
Płazy i gady 2010 PDF [1,09 MB]
  1211 Żaby zielone
Pelophylax esculentus complex
Płazy i gady 2010 PDF [1,45 MB]
  1220 Żółw błotny
Emys orbicularis
Płazy i gady 2009 PDF [1,3 MB]

Podsumowanie wyników monitoringu