Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Przewodniki metodyczne: gatunki zwierząt

Erraty do Przewodników metodycznych. Monitoring gatunków zwierząt: część pierwsza, druga, trzecia, czwarta (PDF 490 KB)

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny.
Część pierwsza

Publikacja nie zawiera późniejszych modyfikacji metodyk

(PDF 14,1 MB)

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny.
Część druga

Publikacja nie zawiera późniejszych modyfikacji metodyk

(PDF 8,9 MB)

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny.
Część trzecia

Publikacja nie zawiera późniejszych modyfikacji metodyk

(PDF 13,0 MB)

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny.
Część czwarta

Publikacja nie zawiera późniejszych modyfikacji metodyk

(PDF 7,8 MB)

Metodyka zawiera modyfikację

Cz. Kod Pojedyncze metodyki monitoringu Format [Rozmiar] Uwagi Data modyfikacji
II 1074 Barczatka kataks
Eriogaster catax
PDF [2,16 MB] 7.10.2021
II 4014 Biegacz urozmaicony
Carabus variolosus
PDF [1,54 MB]    
  4015 Biegacz Zawadzkiego
Carabus zawadzkii
PDF [4,00 MB]    
IV 1085 Bogatek wspaniały
Buprestis splendens
PDF [1,92 MB]    
III 1130 Boleń
Aspius aspius
PDF [1,16 MB]    
IV 1337 Bóbr
Castor fiber
PDF [3,72 MB] 28.03.2022
III 5085 Brzana
Barbus barbus
PDF [1,12 MB]    
III 5264 Brzanka
Barbus meridionalis
PDF [1,17 MB]    
IV 1339 Chomik europejski
Cricetus cricetus
PDF [3.30 MB] 5.07.2024
II 4038 Czerwończyk fioletek
Lycaena helle
PDF [2,68 MB] 7.06.2023
IV 1060 Czerwończyk nieparek
Lycaena dispar
PDF [1,24 MB]    
IV 2612 Darniówka tatrzańska
Microtus tatricus
PDF [1,44 MB]    
III 6965 Głowacz białopłetwy
Cottus gobio
PDF [1,63 MB]    
III 1283 Gniewosz plamisty
Coronella austriaca
PDF [4,09 MB] 15.04.2024
IV 1069 Górówka sudecka
Erebia sudetica
PDF [1,32 MB]    
III 1197 Grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus
PDF [1,6 MB]    
II 1083 Jelonek rogacz
Lucanus cervus
PDF [3,03 MB]    
III 5328 Kiełb białopłetwy
Romanogobio albipinnatus
PDF [1,13 MB]    
III 6143 Kiełb Kesslera
Romanogobio kessleri
PDF [1,12 MB]    
I 4021 Konarek tajgowy
Phryganophilus ruficollis
PDF [2,01 MB] 17.07.2015
III 6963 Koza
Cobitis taenia
PDF [1,76 MB]    
III 5348 Koza złotawa
Sabanejewia aurata
PDF [1,24 MB]    
I 4006 Kozica
Rupicapra rupicapra tatrica
PDF [3,59 MB]    
II 1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo
PDF [2,46 MB] 10.05.2024
I 6199 Krasopani hera
Euplagia quadripunctaria
PDF [2,81 MB] 7.07.2023
II 1082 Kreślinek nizinny
Graphoderus bilineatus
PDF [1,54 MB]    
I 9003 Ksylomka striks
Xylomoia strix
PDF [2,55 MB] 29.03.2021
III 1193 Kumak górski
Bombina variegata
PDF [2,08 MB]    
III 1188 Kumak nizinny
Bombina bombina
PDF [1,35 MB]    
III 1109 Lipień europejski
Thymallus thymallus
PDF [1,41 MB]    
II 4045 Łątka ozdobna
Coenagrion ornatum
PDF [3,24 MB] 17.05.2021
III 1106 Łosoś atlantycki
Salmo salar
PDF [2,19 MB]    
III 1099 Minóg rzeczny
Lampetra fluviatilis
PDF [1,97 MB]    
III 1096 Minóg strumieniowy
Lampetra planeri
PDF [1,95 MB]    
III 2484 Minóg ukraiński
Eudontomyzon mariae
PDF [1,57 MB]    
II 1058 Modraszek arion
Maculinea arion
PDF [3,02 MB] 7.06.2023
II 4042 Modraszek eros eroides
Polyommatus eros eroides
PDF [1,57 MB]    
II 1061 Modraszek nausitous
Maculinea nausithous
PDF [2,85 MB] 7.06.2023
II 1059 Modraszek telejus
Maculinea teleius
PDF [2,76 MB] 7.06.2023
III 1308 Mopek
Barbastella barbastellus
PDF [1,73 MB]    
IV 1087 Nadobnica alpejska
Rosalia alpina
PDF [4,23 MB]    
  1354 Niedźwiedź
Ursus arctos
PDF [2,00 MB] 17.07.2020
II 1056 Niepylak mnemozyna
Parnassius mnemosyne
PDF [2,04 MB] 17.07.2015
III 1323 Nocek Bechsteina
Myotis bechsteinii
PDF [2,61 MB]    
I 1324 Nocek duży
Myotis myotis
PDF [6,04 MB]    
III 1318 Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme
PDF [2,5 MB]    
III 1321 Nocek orzęsiony
Myotis emarginatus
PDF [1,62 MB]    
IV 1067 Osadnik wielkooki
Lopinga achine
PDF [2,12 MB] 15.05.2024
I 6966 Pachnica dębowa
Osmoderma eremita
PDF [2,69 MB] 07.10.2021
IV 1034 Pijawka lekarska
Hirudo medicinalis
PDF [1,53 MB]    
III 1145 Piskorz
Misgurnus fossilis
PDF [1,53 MB]    
II 1081 Pływak szerokobrzeżek
Dytiscus latissimus
PDF [1,7 MB]    
II 1013 Poczwarówka Geyera
Vertigo geyeri
PDF [1,84 MB] 17.07.2015
II 1016 Poczwarówka jajowata
Vertigo moulinsiana
PDF [1,98 MB] 17.07.2015
II 1014 Poczwarówka zwężona
Vertigo angustior
PDF [2,18 MB]    
III 1303 Podkowiec mały
Rhinolophus hipposideros
PDF [1,59 MB]    
IV 1924 Pogrzybnica Mannerheima
Oxyporus mannerheimi
PDF [2,63 MB]    
IV 1920 Ponurek Schneidera
Boros schneideri
PDF [4,53 MB] 7.05.2024
IV 1076 Postojak wiesiołkowiec
Proserpinus proserpina
PDF [2,43 MB] 17.06.2024
I 1065 Przeplatka aurinia
Euphydryas aurinia
PDF [1,41 MB] 17.07.2015
II 6169 Przeplatka maturna
Euphydryas maturna
PDF [3,01 MB] 15.05.2023
IV 1091 Rak szlachetny
Astacus astacus
PDF [1,77 MB]    
III 6284 Ropucha paskówka
Epidalea calamita
PDF [1,27 MB]    
III 6997 Ropucha zielona
Pseudepidalea viridis
PDF [2,07 MB]    
IV 1925 Rozmiazg kolweński
Pytho kolwensis
PDF [3,95 MB]    
III 5339 Różanka
Rhodeus amarus
PDF [2,07 MB]    
  1361 Ryś
Lynx lynx
PDF [40,0 MB] 30.11.2020
III 1203 Rzekotka drzewna
Hyla arborea
PDF [1,21 MB]    
I 4024 Sichrawa karpacka
Pseudogaurotina excellens
PDF [5,78 MB]   24.05.2023
I 1032 Skójka gruboskorupowa
Unio crassus
PDF [2,4 MB] 17.07.2015
IV 2021 Smużka stepowa
Sicista subtilis
PDF [2,10 MB] 28.06.2021
I 6236 Strzebla błotna
Rhynchocypris percnurus
PDF [5,90 MB] 30.03.2021
II 1071 Strzępotek edypus
Coenonympha oedippus
PDF [2,56 MB] 7.06.2023
II 1070 Strzępotek hero
Coenonympha hero
PDF [2,57 MB]   7.06.2023 
I 2608 Suseł perełkowany
Spermophilus suslicus
PDF [81 KB]    
IV 1335 Suseł moręgowany
Spermophilus citellus
PDF [1,73 MB]  
II 4030 Szlaczkoń szafraniec
Colias myrmidone
PDF [2,53 MB] 7.06.2023
IV 1026 Ślimak winniczek
Helix pomatia
PDF [1,41 MB]    
IV 1923 Średzinka
Mesosa myops
PDF [2,68 MB]    
I 4003 Świstak
Marmota marmota latirostris
PDF [2,44 MB]    
I 1166 Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus
PDF [4,95 MB]    
III 5702 Traszka karpacka
Triturus montandoni
PDF [1,01 MB]    
I 1037 Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
PDF [3,83 MB]   17.05.2023
III 6091 Wąż Eskulapa
Zamenis longissimus
PDF [2,55 MB]    
  1352 Wilk
Canis lupus
PDF [61,5 MB] 30.11.2020
IV 1355 Wydra
Lutra lutra
PDF [3,73 MB] 28.03.2022
II 4026 Zagłębek bruzdkowany
Rhysodes sulcatus
PDF [1,26 MB]    
II 1042 Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
PDF [1,95 MB]    
II 4056 Zatoczek łamliwy
Anisus vorticulus
PDF [1,45 MB]    
II 1086 Zgniotek cynobrowy
Cucujus cinnaberinus
PDF [3,46 MB]   30.05.2023 
III 6981 Żaba jeziorkowa
Pelophylax lessonae
PDF [1007 KB]    
III 1214 Żaba moczarowa
Rana arvalis
PDF [1,92 MB]    
III 6938 Żaba śmieszka
Pelophylax ridibundus
PDF [1,54 MB]    
III 1213 Żaba trawna
Rana temporaria
PDF [2,11 MB]    
III 6976 Żaba wodna
Pelophylax esculentus
PDF [1,59 MB]    
III 1209 Żaba zwinka
Rana dalmatina
PDF [2,00 MB] 5.03.2024
III 1220 Żółw błotny
Emys orbicularis
PDF [2,53 MB] 17.07.2015
I 2647 Żubr
Bison bonasus
PDF [5,2 MB] 17.07.2015